Pracodawca nie musi zawiadamiać ZUS o każdej podwyżce pensji emeryta

Data: 17-03-2014 r.

Pracodawca powinien zawiadomić ZUS o zatrudnieniu emeryta oraz o wysokości ustalonego dla niego wynagrodzenia. Nie musi natomiast informować ZUS o każdorazowej podwyżce pensji.

Obowiązki pracodawców w zakresie zawiadamiania ZUS o zatrudnieniu emeryta (rencisty), który nie osiągnął jeszcze pełnego wieku emerytalnego, a także o wysokości osiąganego przez niego przychodu, zostały określone w art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że płatnik składek nie ma obowiązku informowania ZUS o przychodach zatrudnianych świadczeniobiorców, którzy mogą osiągać przychody bez żadnego ograniczenia. Przepis ten nie nakłada także na płatników składek obowiązku informowania ZUS o każdorazowej podwyżce wynagrodzenia ponad dopuszczalne kwoty przychodu. Po zakończeniu roku kalendarzowego na  pracodawcy (zleceniodawcy) spoczywa natomiast obowiązek powiadomienia ZUS (do końca lutego) o łącznej kwocie przychodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Przychody osiągane z tytułu działalności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie wpływają na wypłacane emerytury. W związku z tym nie należy zawiadamiać  ZUS o zatrudnianiu emeryta (rencisty) na podstawie umowy o dzieło ani o osiąganych przez niego z tego tytułu przychodach (z wyjątkiem umów o dzieło podlegających oskładkowaniu, czyli zawartych z własnym pracodawcą).

Analogiczne obowiązki nałożone są na emerytów i rencistów. Niejednokrotnie emeryt lub rencista wykonuje kilka rodzajów działalności, z której przychody wpływają na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń. Istotne jest, aby ZUS posiadał pełną informację o wysokości osiąganego przychodu. Tylko ona umożliwia bowiem wydanie prawidłowej decyzji rozliczającej emeryturę lub rentę.    

Pracodawca przed zatrudnieniem pracownika powinien uzyskać od niego oświadczenie potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie ustalonego prawa do emerytury (renty) oraz poinformować o obowiązku powiadomienia o wszelkich zmianach w tej kwestii.

Zygmunt Łobejko, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34418 )
Array ( [docId] => 34418 )

Array ( [docId] => 34418 )