Pracodawca nie musi zawiadamiać ZUS o każdej podwyżce pensji emeryta

Data: 17-03-2014 r.

Pracodawca powinien zawiadomić ZUS o zatrudnieniu emeryta oraz o wysokości ustalonego dla niego wynagrodzenia. Nie musi natomiast informować ZUS o każdorazowej podwyżce pensji.

Obowiązki pracodawców w zakresie zawiadamiania ZUS o zatrudnieniu emeryta (rencisty), który nie osiągnął jeszcze pełnego wieku emerytalnego, a także o wysokości osiąganego przez niego przychodu, zostały określone w art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że płatnik składek nie ma obowiązku informowania ZUS o przychodach zatrudnianych świadczeniobiorców, którzy mogą osiągać przychody bez żadnego ograniczenia. Przepis ten nie nakłada także na płatników składek obowiązku informowania ZUS o każdorazowej podwyżce wynagrodzenia ponad dopuszczalne kwoty przychodu. Po zakończeniu roku kalendarzowego na  pracodawcy (zleceniodawcy) spoczywa natomiast obowiązek powiadomienia ZUS (do końca lutego) o łącznej kwocie przychodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Przychody osiągane z tytułu działalności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie wpływają na wypłacane emerytury. W związku z tym nie należy zawiadamiać  ZUS o zatrudnianiu emeryta (rencisty) na podstawie umowy o dzieło ani o osiąganych przez niego z tego tytułu przychodach (z wyjątkiem umów o dzieło podlegających oskładkowaniu, czyli zawartych z własnym pracodawcą).

Analogiczne obowiązki nałożone są na emerytów i rencistów. Niejednokrotnie emeryt lub rencista wykonuje kilka rodzajów działalności, z której przychody wpływają na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń. Istotne jest, aby ZUS posiadał pełną informację o wysokości osiąganego przychodu. Tylko ona umożliwia bowiem wydanie prawidłowej decyzji rozliczającej emeryturę lub rentę.    

Pracodawca przed zatrudnieniem pracownika powinien uzyskać od niego oświadczenie potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie ustalonego prawa do emerytury (renty) oraz poinformować o obowiązku powiadomienia o wszelkich zmianach w tej kwestii.

Zygmunt Łobejko, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34418 )
Array ( [docId] => 34418 )

Array ( [docId] => 34418 )