Wcześniejsza emerytura a rozwiązanie stosunku pracy

Data: 13-01-2014 r.

Przyznanie wcześniejszej emerytury przysługującej za długi staż ubezpieczeniowy oraz staż pracy w szczególnych warunkach posiadany na koniec 1998 r. nie jest już uzależnione od rozwiązania stosunku pracy. Warunek ten trzeba spełnić, aby pobierać przyznane świadczenie, ale można to zrobić już po ustaleniu uprawnień emerytalnych.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które były zatrudnione w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury przewidzianej w art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych., jeśli:

  • na 1 stycznia 1999 r. udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym odpowiedni (na ogół 15-letni) okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

  • ukończą obniżony wiek emerytalny uprawniający do uzyskania emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (na ogół 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn),

  • nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo zgłoszą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

 

Od 1 stycznia 2013 r. przyznanie omawianej emerytury nie jest uzależnione od rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym, osoby, które zamierzają uzyskać taką emeryturę, mają możliwość podjęcia decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej dopiero wtedy, gdy ZUS uzna dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy szczególnej przez wymagany okres i przyzna wnioskowane świadczenie.

Warto natomiast zaznaczyć, że nadal obowiązuje (również w odniesieniu do osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę przewidzianą w art. 184 ustawy emerytalnej) art. 103a tej ustawy, który przewiduje zawieszenie prawa do tego świadczenia dla osób, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem uprawnień emerytalnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33692 )
Array ( [docId] => 33692 )