Roczne rozliczenie rent i emerytur

Data: 14-02-2013 r.

Przy rozliczeniu emerytur i rent, ZUS porównuje się łączną kwotę przychodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę z kwotami granicznymi przychodu – w przypadku rozliczenia rocznego. Przychód uzyskany w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego z dopuszczalnymi kwotami przychodu, obowiązującymi w poszczególnych miesiącach roku – w przypadku rozliczenia miesięcznego.

W przypadku gdy osiągany przez emeryta lub rencistę przychód jest wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekracza 130% tego wynagrodzenia, ustala się, że świadczenie podlega zmniejszeniu. Kwotę zmniejszenia stanowi kwota przekroczenia 70%, nie wyższa niż maksymalna kwota zmniejszenia. Po przekroczeniu kwoty obliczonej wskaźnikiem 130% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zostaje zawieszone.

Kwoty do rozliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych za 2012 r.

Graniczne roczne kwoty przychodu

Niższa (zł)

Wyższa (zł)

29.772,30

55.291,00

 

Dopuszczalne miesięczne kwoty przychodu

Miesiąc

70% przeciętnego wynagrodzenia (zł)

130% przeciętnego wynagrodzenia (zł)

Styczeń

2.391,20

4.440,80

Luty

2.391,20

4.440,80

Marzec

2.510,80

4.662,80

Kwiecień

2.510,80

4.662,80

Maj

2.510,80

4.662,80

Czerwiec

2.552,30

4.740,00

Lipiec

2.552,30

4.740,00

Sierpień

2.552,30

4.740,00

Wrzesień

2.447,80

4.545,90

Październik

2.447,80

4.545,90

Listopad

2.447,80

4.545,90

Grudzień

2.457,20

4.563,30

Maksymalne miesięczne kwoty zmniejszeń

Rodzaj świadczenia

Styczeń – luty (zł)

Marzec – grudzień (zł)

Emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

503,82

528,00

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

377,89

396,03

Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba

428,27

448,83

Maksymalne roczne kwoty zmniejszeń

Rodzaj świadczenia

Kwota

(zł)

Emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

6.287,64

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

4.716,08

Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba

5.344,84

ZUS dokonuje rozliczenia rocznego, gdy płatnik składek i świadczeniobiorca złożą zaświadczenie, w którym wskazane zostanie łączna kwota przychodu, bez wykazania kwot uzyskanych w poszczególnych miesiącach 2012 r. Jeżeli z przedłożonych dokumentów wynikać będzie, w jakiej wysokości świadczeniobiorca osiągnął przychód w poszczególnych miesiącach, ZUS dokona zarówno rozliczenia rocznego, jak i miesięcznego i ustali, co jest dla świadczeniobiorcy bardziej korzystne. W przypadku rozliczenia miesięcznego, w zależności od tego, w jakiej wysokości był osiągany przychód w poszczególnych miesiącach, ZUS ustala, czy świadczenie przysługujące za ten miesiąc podlegało zawieszeniu lub zmniejszeniu, albo przysługiwało w pełnej wysokości. Dopiero bilans rozliczeń świadczenia należnego w poszczególnych miesiącach daje ostateczny wynik rozliczenia.

Podstawa prawna:

 • art. 103–105, art. 125, 127, 134, 135 i 138 ustawy z 7 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 1009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania i zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 ze zm.).

Autor: Łukasz Matuszewski, specjalista w zakresie emerytur i rent
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32588 )
Array ( [docId] => 32588 )

Array ( [docId] => 32588 )