Składkę na fundusz emerytur pomostowych płaci się też za niepełnoetatowców

Data: 29-07-2013 r.

Płatnik musi opłacać składkę na fundusz emerytur pomostowych od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, bez względu na wymiar czasu pracy czy też ustalone prawo do emerytury. Tak wynika z interpretacji ZUS nr 596/2013 z 6 maja 2013 r.

Spółka zatrudnia pracowników, którzy pracują w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Są tam osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Według przedsiębiorstwa, oznacza to, że nie są pracownikami wykonującymi pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i nie uzyskują prawa do emerytury pomostowej, a co za tym idzie przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przedsiębiorca powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2012 r. (II UK 13/11; OSNP 2013/3-4/40), który orzekł, że obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dotyczy pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zdaniem ZUS:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe. Wobec wyraźnego odesłania w art. 35 ustawy o emeryturach pomostowych jedynie do art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy, składka na FEP powinna być opłacana za wszystkich pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zdefiniowaną w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy, a więc bez względu na wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę.

Wprawdzie analiza definicji pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze może prowadzić do wniosku, że z taką pracą mamy do czynienia, gdy jest ona wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, ale w świetle obowiązujących przepisów ustawy o emeryturach pomostowych tak nie jest. Wykonywanie omawianych prac w pełnym wymiarze czasu pracy wymagane jest bowiem jedynie przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej. Warunek taki nie występuje natomiast przy ustalaniu obowiązku opłacania składek na FEP.

Natomiast orzeczenie Sądu Najwyższego z 22 lutego 2012 r., na które powołuje się spółka, w ocenie ZUS ma charakter jednostkowy i nie ma charakteru powszechnie obowiązującego prawa. Oczywiście przedsiębiorstwo może odwołać się do sądu. Jeśli wyrok sądu będzie dla niego korzystny, może on złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych składek na FEP za pracownika zatrudnionego za część etatu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32600 )
Array ( [docId] => 32600 )