Trzeba potwierdzić zatrudnionemu okresy pracy w szczególnych warunkach

Data: 10-10-2013 r.

Przepisy przewidują obowiązek wystawienia przez pracodawcę dokumentu potwierdzającego okresy pracy w szczególnych warunkach bez względu na to, kiedy zostały przebyte. Dla pracownika istotne jest poświadczenie tych okresów, które miały miejsce przed 1 stycznia 2009 r. Wykonywanie pracy szczególnej po 31 grudnia 2008 r. nie może być uwzględnione przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury.

Prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach mogą uzyskać – co do zasady – osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. mają możliwość nabycia takich uprawnień, o ile wszystkie warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia od osób urodzonych przed 1949 rokiem spełnili do 31 grudnia 2008 r. oraz nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy nie ukończyli wcześniejszego wieku emerytalnego do końca 2008 roku, mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach po ukończeniu tego wieku, o ile wymagany staż ubezpieczeniowy oraz odpowiedni (na ogół 15-letni) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach posiadali na 1 stycznia 1999 r.

Zasadą jest, że okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach powinny zostać udowodnione świadectwem pracy wystawionym przez pracodawcę po ustaniu zatrudnienia na podstawie posiadanej dokumentacji osobowej.

Wskazując w świadectwie pracy okres zatrudnienia w szczególnych warunkach na określonym stanowisku pracodawca powinien powołać się na rodzaj pracy wymieniony w odpowiednim wykazie, dziale i pozycji rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Nieco szerszy zakres informacji, które należy zamieścić, obowiązuje w przypadku zakładów pracy, które stosowały (stosują) tzw. resortowe wykazy prac w szczególnych warunkach, zamieszczone w zarządzeniach i uchwałach właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych lub związków spółdzielczych.

Pracodawcy, którzy stosowali takie wykazy, wystawiając świadectwo pracy muszą powołać się nie tylko na rodzaj pracy wykonywanej w szczególnych warunkach według wykazu, działu i pozycji rozporządzenia z 7 lutego 1983 r., ale również określić stanowisko pracy wymienione w wykazie, dziale, pozycji i punkcie odpowiedniego zarządzenia resortowego lub uchwały. Informacje te mogą potwierdzić w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wystawionym według załącznika do wspomnianych przepisów resortowych.

Podstawa prawna:

 • art. 46, art. 125–125a, art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • § 1–2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 ze zm.).

Marek Opolski, specjalista w zakresie emerytur i rent


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32615 )
Array ( [docId] => 32615 )

Array ( [docId] => 32615 )