Zaświadczenie ZUS Rp-7 może być potrzebne także po przyznaniu emerytury

Data: 12-11-2013 r.

ZUS Rp-7 może posłużyć nie tylko do potwierdzenia wynagrodzeń pracownika ubiegającego się o przyznanie emerytury, ale także emeryta, który wnioskuje o przeliczenie świadczenia. W tym drugim przypadku trzeba wykazać w tym dokumencie zarobki przysługujące za rok, w którym ubezpieczony nabył prawo do emerytury, oraz za wszystkie kolejne lata kalendarzowe.

 

Dla osób, które przechodzą na emeryturę ustalaną na tzw. dotychczasowych zasadach, ZUS ustala podstawę wymiaru świadczenia. Dokonuje tego, mnożąc wskaźnik wysokości tej podstawy (wypadkową zarobków wnioskodawcy z wybranych lat kalendarzowych oraz przeciętnych płac z tych lat) przez aktualną kwotę bazową. Podstawa wymiaru emerytury może być obliczona przy uwzględnieniu wynagrodzeń wnioskodawcy z:

 • 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia poprzedzającego rok zgłoszenia wniosku o emeryturę lub
 • 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu ubezpieczenia poprzedzającego rok zgłoszenia wniosku.

Rozliczenie podstawy


Podstawa wymiaru emerytury może być następnie przeliczona. Przeliczenie to niekiedy okaże się korzystne, zwłaszcza dla osób, które pracowały po przyznaniu świadczenia i uzyskiwały wysokie zarobki. W takim przypadku ZUS może im ponownie ustalić podstawę wymiaru z zastosowaniem nowej kwoty bazowej, która na ogół jest wyższa od ,,bazówki” przyjętej do poprzedniego obliczenia emerytury.

 

 • 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia poprzedzającego rok zgłoszenia wniosku o emeryturę lub
 • 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu ubezpieczenia poprzedzającego rok zgłoszenia wniosku.
 • Rozliczenie podstawy

   


  Aby skorzystać z tej możliwości, wnioskodawca musi:

  • wskazać do ponownego ustalenia podstawy wymiaru zarobki przypadające w całości lub w części po przyznaniu świadczenia,
  • wnioskować o obliczenie podstawy wymiaru emerytury z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia przypadającego przed rokiem złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia sprzed roku złożenia tego wniosku,
  • legitymować się wyższym wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru z nowo wskazanego okresu w stosunku do wskaźnika obliczonego poprzednio (wskaźnik ten to stosunek zarobków do przeciętnych płac podzielony przez liczbę lat uwzględnionych w podstawie wymiaru).

  Złagodzenie wymogów

  Ostatni z tych warunków nie jest wymagany, gdy emeryt, od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o przeliczenie jego podstawy wymiaru, nie pobrał emerytury (nawet za jeden miesiąc) wskutek zawieszenia prawa do tego świadczenia. Ponadto ZUS nie wymaga wyższego wskaźnika, jeśli świadczeniobiorca wskazuje do ponownego ustalenia podstawy wymiaru zarobki osiągnięte w całości po przyznaniu emerytury, a nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia wynosi co najmniej 130%. Obliczenie (a także przeliczenie) przez ZUS podstawy wymiaru emerytury z określonych lat jest możliwe pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających jego wynagrodzenia przysługujące za te lata. W tym celu powinien on zwrócić się do swojego pracodawcy o wystawienie dokumentu potwierdzającego uzyskane zarobki.


  Podstawa prawna:
  art. 15, art. 110, art. 125 i art. 125a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

   

 • wskazać do ponownego ustalenia podstawy wymiaru zarobki przypadające w całości lub w części po przyznaniu świadczenia,
 • wnioskować o obliczenie podstawy wymiaru emerytury z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia przypadającego przed rokiem złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia sprzed roku złożenia tego wniosku,
 • legitymować się wyższym wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru z nowo wskazanego okresu w stosunku do wskaźnika obliczonego poprzednio (wskaźnik ten to stosunek zarobków do przeciętnych płac podzielony przez liczbę lat uwzględnionych w podstawie wymiaru). • Marek Opolski  Zobacz także

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Okres zasiłkowy

  pobierz

  Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

  pobierz

  Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Polecane artykuły

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

   ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

   ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 32626 )
  Array ( [docId] => 32626 )

  Array ( [docId] => 32626 )