Uprawniony do mieszanej emerytury może żądać potwierdzenia zarobków

Data: 25-11-2013 r.

Emerytura pracownika obliczana według mieszanych zasad uwzględnia jego wynagrodzenia za poszczególne lata kariery zawodowej. Pracodawca musi więc potwierdzić takiemu ubezpieczonemu jego zarobki.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. przechodzą na emeryturę ustalaną według tzw. nowych zasad, przewidzianych w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowa emerytura jest ustalana poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danej osoby.

Podstawą obliczenia emerytury jest suma zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych od 1 stycznia 1999 r. na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Jeśli osoba ubiegająca się o takie świadczenie ma już ustalony kapitał początkowy (odzwierciedlający przebieg kariery zawodowej przed 1 stycznia 1999 roku i obliczany z uwzględnieniem zarobków z wybranych lat przypadających w tym okresie), to w celu obliczenia nowej emerytury nie powinna przedkładać w ZUS dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzeń w poszczególnych latach kariery zawodowej.

Jednak zgodnie z art. 183 ustawy emerytalnej niektórym osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. emerytura może zostać obliczona:

 • częściowo według tzw. dotychczasowych zasad, uzależnionych od: wysokości zarobków w wybranych latach kariery zawodowej, liczby udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych oraz aktualnej kwoty bazowej (na podstawie art. 53 ustawy emerytalnej) oraz
 • częściowo według nowych zasad (w myśl art. 26 ustawy emerytalnej).

 


Mieszany sposób ustalenia wysokości emerytury może być zastosowany przez ZUS, jeśli jest korzystniejszy od obliczenia emerytury całkowicie według nowych zasad. W myśl obecnie obowiązujących regulacji taka możliwość dotyczy osób, które spełniły łącznie następujące warunki:

 • nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego (lub złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w funduszu, za pośrednictwem ZUS, do budżetu państwa),
 • nie pobrały (choćby za 1 miesiąc) wcześniejszej emerytury obliczonej według starych zasad przysługującej na podstawie ustawy emerytalnej,
 • wiek uprawniający do emerytury (powszechny lub wcześniejszy) ukończyły lub ukończą w latach 2009–2014, niezależnie od tego, kiedy zgłoszą wniosek o emeryturę.
Możliwość ustalenia emerytury w mieszanej wysokości dla osób, które wiek emerytalny ukończą w 2014 roku, została wprowadzona na mocy nowelizacji ustawy emerytalnej z 11 maja 2012 r. (tej samej, która wprowadziła podwyższenie wieku emerytalnego). Podobnie jak dla kończących wiek emerytalny w 2013 roku, emerytura ta zostanie im obliczona w 20% według starych zasad oraz w 80% według nowych zasad.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33687 )
Array ( [docId] => 33687 )

Array ( [docId] => 33687 )