Wcześniejsza emerytura bez zwolnienia się z pracy

Data: 07-12-2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. aby otrzymać wcześniejszą emeryturę, nie trzeba będzie rozwiązać stosunku pracy. Jest to niezmiernie istotne, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy okresy pracy w szczególnych warunkach dokumentowane są innymi dowodami niż świadectwa pracy, czy świadectwa pracy w szczególnych warunkach.

Pracownik będzie miał prawo do emerytury wcześniejszej, jeżeli zgłosi wniosek o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Przykład

Pracownik spełnia warunki do przyznania emerytury wcześniejszej. Urodził się 5 września 1949 r. Nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Na dzień 1 stycznia 1999 r. posiada 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, uzupełnionych okresami prowadzenia gospodarstwa rolnego. Do 31 grudnia 1998 r. pracował w szczególnych warunkach przez 17 lat (praca na stanowisku drukarz). Pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy.

Pracownik nie utraci prawa do emerytury wcześniejszej po zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r. pod warunkiem że wniosek o emeryturę zostanie zgłoszony przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Ze stanu faktycznego wynika, że istotnie pracownik spełnia warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury z art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wiek uprawniający do emerytury wcześniejszej ukończył we wrześniu 2009 r., w dniu w którym ukończył 60 lat. Nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego. Wymagany staż (25 lat okresów składkowych i nieskładkowych), a także staż szczególny (co najmniej 15 lat pracy w szczególnvch warunkach na stanowisku wymienionym w załączniku nr A do rozporządzenia z 7 lutego 1983 r.).

Mężczyzna urodzony w okresie od 1 lipca 1949 r. do 30 września 1949 r. nabywa prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, tj. w dniu ukończenia 65 lat i 7 miesięcy. Jeżeli pracownik zgłosi wniosek o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat i 7 miesięcy), tj. przed 5 kwietnia 2014 r., będzie miał prawo do emerytury wcześniejszej.

Podstawa prawna

  • art. 184 w zw. z art. 32, art. 24 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Autor: Łukasz Matuszewski, specjalista w zakresie emerytur

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32584 )
Array ( [docId] => 32584 )

Array ( [docId] => 32584 )