Wniosek do ZUS o przyznanie emerytury i renty

Data: 22-11-2012 r.

Wniosek o przyznanie emerytury i renty powinien zawierać przede wszystkim imię i nazwisko zainteresowanego, jego datę urodzenia oraz numer PESEL. A jeżeli nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Dane potrzebne do wniosku o emeryturę i rentę

Oprócz tych danych we wniosku o emeryturę i rentę trzeba podać:

 • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji zainteresowanego;
 • ostatni adres miejsca zamieszkania zainteresowanego w Polsce — w przypadku osoby zamieszkałej za granicą, jeżeli zamieszkiwała uprzednio w Polsce;
 • adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania zainteresowanego – w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania;
 • wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się zainteresowany;
 • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty;
 • podpis zainteresowanego, pełnomocnika albo osoby upoważnionej przez zainteresowanego.

Jeżeli osobą składającą wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podatnik podatku od towarów i usług, jest zobowiązana wpisać we wniosku, oprócz numeru PESEL, również identyfikator podatkowy NIP.

Osoba nieposiadająca adresu miejsca zamieszkania (osoba bezdomna) zobowiązana jest wskazać we wniosku adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Jeżeli wniosek jest związany ze świadczeniem zmarłego, wniosek taki dodatkowo powinien zawierać imię i nazwisko zmarłego, numer świadczenia zmarłego oraz wskazanie organu, który ustalił prawo i wypłacał świadczenie lub do którego został zgłoszony wniosek
o świadczenie, w przypadku gdy zmarłemu nie ustalono prawa do świadczenia.

Uzupełnienie wniosku o emeryturę i rentę

W przypadku gdy wnioskodawca nie przedłoży dokumentów lub nie wskaże danych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku. W wezwaniu tym organ rentowy:

 • wskaże dokumenty, do przedłożenia których jest zobowiązany zainteresowany,
 • wyznaczy termin na ich przedłożenie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
 • pouczy zainteresowanego, iż w razie nie przedłożenia dokumentów
  w wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja o odmowie wszczęcia postępowania.

Wezwanie zainteresowany otrzyma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna:

 • art. 116 ust. 5, art. 125, 128a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412)

Autor: Justyna Jabłońska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32579 )
Array ( [docId] => 32579 )

Array ( [docId] => 32579 )