Wniosek o emeryturę oraz rentę można złożyć do ZUS drogą elektroniczną

Data: 20-11-2012 r.

Wniosek o emeryturę i rentę można złożyć przez skrzynkę podawczą ZUS. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na www.zus.pl. Wniosek taki powinien jednak posiadać zabezpieczenie w zakresie identyfikacji tożsamości zainteresowanego za pomocą środków przewidzianych w odrębnych przepisach. Wniosek o emeryturę powinien także zawierać dane w formacie elektronicznym ustalonym przez ZUS.

Złożenie wniosku o emeryturę lub rentę drogą elektroniczną umożliwi wprowadzenie niezbędnych danych bezpośrednio do systemu teleinformatycznego organu rentowego, dzięki czemu zainteresowani będą mieli do nich bezpieczny dostęp on-line.

Podobnie jak w przypadku wniosków, również oświadczenia w postępowaniu w sprawach świadczeń mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Za datę zgłoszenia wniosku wniesionego drogą elektroniczną uważa się dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu rentowego.

Dokumenty papierowe do wniosku o emeryturę lub rentę

Może się zdarzyć, że – mimo złożenia wniosku w formie elektronicznej - wnioskodawca będzie musiał przedłożyć dokumenty papierowe niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia i/lub jego wysokości. W takiej sytuacji, po otrzymaniu wniosku elektronicznego, ZUS bezzwłocznie prześle do zainteresowanego wezwanie do uzupełniania wniosku.

Do czasu wprowadzenia odpowiedniego oprogramowania – decyzje w sprawach wniosków zgłoszonych elektronicznie – organ rentowy wydaje w formie papierowej. Również w formie papierowej jest prowadzona korespondencja z zainteresowanym. Utrzymana jednak została zasada, że postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, z wyjątkiem sytuacji, w których przepisy ustawy przewidują wszczęcie postępowania z urzędu.

Postępowanie w sprawach świadczeń (emerytury i renty) wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego

Wniosku zgłoszonego na piśmie lub ustnie do protokołu w organie rentowym, jako:

 • żądanie przyznania świadczenia;
 • żądanie wznowienia postępowania w sprawie świadczenia przez organ rentowy;
 • inne żądanie w sprawie przyznanego świadczenia, w szczególności:
  • ponownego ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości,
  • wyłączenia z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej,
  • przyznania dodatku do pobieranego świadczenia,
  • podjęcia lub wznowienia wypłaty świadczenia,
  • zawieszenia prawa do świadczenia,
  • wypłaty świadczenia osobie zamieszkałej za granicą w sposób określony w ustawie lub przepisach odrębnych.

Podstawa prawna:

 • art. 116 ust. 5, art. 125, 128a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412)

Autor: Justyna Jabłońska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32575 )
Array ( [docId] => 32575 )

Array ( [docId] => 32575 )