Wniosek o emeryturę oraz rentę można złożyć do ZUS drogą elektroniczną

Data: 20-11-2012 r.

Wniosek o emeryturę i rentę można złożyć przez skrzynkę podawczą ZUS. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na www.zus.pl. Wniosek taki powinien jednak posiadać zabezpieczenie w zakresie identyfikacji tożsamości zainteresowanego za pomocą środków przewidzianych w odrębnych przepisach. Wniosek o emeryturę powinien także zawierać dane w formacie elektronicznym ustalonym przez ZUS.

Złożenie wniosku o emeryturę lub rentę drogą elektroniczną umożliwi wprowadzenie niezbędnych danych bezpośrednio do systemu teleinformatycznego organu rentowego, dzięki czemu zainteresowani będą mieli do nich bezpieczny dostęp on-line.

Podobnie jak w przypadku wniosków, również oświadczenia w postępowaniu w sprawach świadczeń mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Za datę zgłoszenia wniosku wniesionego drogą elektroniczną uważa się dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu rentowego.

Dokumenty papierowe do wniosku o emeryturę lub rentę

Może się zdarzyć, że – mimo złożenia wniosku w formie elektronicznej - wnioskodawca będzie musiał przedłożyć dokumenty papierowe niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia i/lub jego wysokości. W takiej sytuacji, po otrzymaniu wniosku elektronicznego, ZUS bezzwłocznie prześle do zainteresowanego wezwanie do uzupełniania wniosku.

Do czasu wprowadzenia odpowiedniego oprogramowania – decyzje w sprawach wniosków zgłoszonych elektronicznie – organ rentowy wydaje w formie papierowej. Również w formie papierowej jest prowadzona korespondencja z zainteresowanym. Utrzymana jednak została zasada, że postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, z wyjątkiem sytuacji, w których przepisy ustawy przewidują wszczęcie postępowania z urzędu.

 

Postępowanie w sprawach świadczeń (emerytury i renty) wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego

Wniosku zgłoszonego na piśmie lub ustnie do protokołu w organie rentowym, jako:

 • żądanie przyznania świadczenia;
 • żądanie wznowienia postępowania w sprawie świadczenia przez organ rentowy;
 • inne żądanie w sprawie przyznanego świadczenia, w szczególności:
  • ponownego ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości,
  • wyłączenia z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej,
  • przyznania dodatku do pobieranego świadczenia,
  • podjęcia lub wznowienia wypłaty świadczenia,
  • zawieszenia prawa do świadczenia,
  • wypłaty świadczenia osobie zamieszkałej za granicą w sposób określony w ustawie lub przepisach odrębnych.

Podstawa prawna:

 • art. 116 ust. 5, art. 125, 128a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412)

Autor: Justyna Jabłońska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32575 )
Array ( [docId] => 32575 )

Array ( [docId] => 32575 )