Zawieszenie prawa do emerytury - ile można dorobić

Data: 09-11-2012 r.

Łączenie pracy i emerytury wiąże się ze zmniejszeniem lub zawieszeniem emerytury w przypadku osiągania przychodów w kwocie odpowiadającej odpowiednio 70% lub 130% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Spadek poziomu przeciętnego wynagrodzenia oznacza, że emeryt będzie mógł mniej dorobić.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 9 sierpnia 2012 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. wyniosło 3.496,82 zł. Było ono więc niższe od ustalonego za I kwartał o 149,27 zł.

W związku z tym, zmieniły się także limity przychodów emerytów i rencistów. W przypadku osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, w okresie od 1 września do 30 listopada 2012 r. wynoszą one:

Limity dopuszczalnych przychodów emerytów i rencistów

Okres obowiązywania

Miesięczny limit ograniczający

Kwota

od 1 września do 30 listopada 2012 r.

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

2.447,80 zł

od 1 września do 30 listopada 2012 r.

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

4.545,90 zł

W sytuacji, gdy pracownik połączy pobieranie emerytury i pracę musi uważać na to jakie wynagrodzenie będzie otrzymywał. Jak wynika z obowiązujących przepisów, w przypadku osiągnięcia przychodu:

  • wyższego niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • nie przekraczającego jednak progu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia – nie wyższą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

Podstawa prawna:

  • art. 103-106 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz. 585).

Autor: Marcin Dawidziuk - prawnik, specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32569 )
Array ( [docId] => 32569 )

Array ( [docId] => 32569 )