Umowa zlecenia z emerytem i umowa o dzieło z emerytem a składki ZUS

Data: 08-11-2012 r.

Przy założeniu, że emeryt nie jest pracownikiem pracodawcy umowę zlecenia należy rozliczyć ze składkami ZUS. Natomiast w przypadku umowy o dzieło potrąca się jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Emeryt lub rencista wykonujący umowę zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ubezpieczenie chorobowe

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składkę na Fundusz Pracy nalicza się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, przy czym składki tej nie opłacają zleceniodawcy – osoby fizyczne, jeżeli obok zleceniobiorców nie zatrudniają choćby jednego pracownika.

Składek na FP i FGŚP nie opłaca się za zleceniobiorców, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat – w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat – w przypadku mężczyzn.

 

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Sabina Dąbrowa-Lis - specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32568 )
Array ( [docId] => 32568 )

Array ( [docId] => 32568 )