ZUS przyzna wcześniejszą emeryturę bez świadectwa pracy

Data: 23-09-2013 r.

ZUS będzie mógł przyznać emeryturę, jeżeli do wniosku o wcześniejszą emeryturę nie zostanie dołączone świadectwo pracy. Gdy emerytura zostanie przyznana przez ZUS, to pobieranie emerytury będzie jednak uzależnione od dostarczenia do ZUS świadectwa pracy.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. mogą ubiegać się o przyznanie wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Wcześniejszą emeryturę mogą otrzymać, jeśli:

  • na 1 stycznia 1999 r. udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym odpowiedni (na ogół 15-letni) okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalności twórczej lub artystycznej albo zatrudnienia na kolei,
  • ukończą obniżony wiek emerytalny uprawniający do uzyskania jednej z wcześniejszych emerytur przysługujących z tytułu wykonywania wymienionych wyżej prac (emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, emerytury w obniżonym wieku z tytułu wykonywania pracy górniczej lub emerytury kolejowej),
  • nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo zgłoszą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Dla osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach, wymienioną w wykazie A stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wiek wymagany do uzyskania wcześniejszej emerytury przewidzianej w art. 184 ustawy emerytalnej wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Natomiast okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, który należy udowodnić na 1 stycznia 1999 r., wynosi co najmniej 15 lat. Osoby, które ubiegają się o uzyskanie emerytury, nie muszą więc już obecnie rozwiązywać stosunku pracy, aby ZUS ustalił im uprawnienia emerytalne. Dzięki temu decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej mogą podjąć dopiero wtedy, gdy ZUS uzna dokumenty potwierdzające wykonywanie „pracy szczególnej” przez wymagany okres i przyzna wnioskowane świadczenie. Nadal jednak obowiązuje (również w odniesieniu do osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę przewidzianą w art. 184 ustawy emerytalnej) art. 103a tej ustawy, który przewiduje zawieszenie przez ZUS prawa do emerytury dla osób, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem uprawnień emerytalnych. W sytuacji, gdy emerytura zostanie przyznana przez ZUS - pobieranie emerytury będzie jednak uzależnione od dostarczenia do ZUS świadectwa pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32613 )
Array ( [docId] => 32613 )