ZUS wybierze korzystniejszy wariant do obliczenia emerytury

Data: 15-05-2014 r.

Wysokość emerytury dla osoby, która osiągnie wiek uprawniający do emerytury w 2014 roku może być obliczona na dwa sposoby – według nowych zasad albo mieszanego sposobu. ZUS wybierze wariant korzystniejszy.

O wysokości emerytury obliczanej na nowych zasadach decyduje kwota ustalonego i zwaloryzowanego kapitału początkowego za okresy przypadające do 31 grudnia 1998 r. oraz kwota zewidencjonowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji – za okresy przypadające począwszy od 1 stycznia 1999 r. Suma zwaloryzowanego kapitału początkowego i kwoty składek z uwzględnieniem waloryzacji dzielona jest przez średnie dalsze trwanie życia równe wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

W przypadku obliczania emerytury według mieszanego sposobu w pierwszej kolejności należy obliczyć pełną wysokość emerytury na podstawie art. 53 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, (na starych zasadach) i pełną wysokość na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej (na nowych zasadach), a następnie ustalić określoną wartość procentową jednej i drugiej kwoty emerytury.

 

Dla osoby, która osiągnie wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2014, stosunek procentowy kwot emerytury wynosi:

O wysokości części emerytury obliczanej według starych zasad decyduje:

  • kwota bazowa (obowiązująca w miesiącu zgłoszenia wniosku lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli prawo przypada w miesiącu późniejszym niż miesiąc zgłoszenia wniosku) oraz

  • zarobki, na podstawie których ustala się podstawę wymiaru emerytury (z 10 kolejnych lat wybranych z 20 lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku albo z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym), a także liczba udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych.

Mikołaj Stankiewicz, specjalista w zakresie emerytur i rent

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34853 )
Array ( [docId] => 34853 )