Emeryt korzysta z ZFŚS w szkole, z której przeszedł na emeryturę

Autor: Jadwiga Drzystek
Data: 02-04-2014 r.

Szkoła, w której pracownik przeszedł na emeryturę, dokonuje odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranej przez niego emerytury. Odpis w tej wysokości wraz z innymi naliczonymi odpisami podstawowymi na pozostałych pracowników i emerytów oraz rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, stanowi jeden fundusz w szkole.

Środki na odpisy dla emerytów planowane są w budżecie państwa oraz przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego jako dotacja celowa na zadania własne. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu określa pracodawca w regulaminie.

 

W sytuacji natomiast, gdy emeryt ponownie nawiąże stosunek pracy w nowym zakładzie pracy i w tym nowym zakładzie będzie utworzony fundusz świadczeń socjalnych (czyli będzie to pracodawca funkcjonujący w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, które mają obowiązek tworzenia funduszu bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, bądź też inny pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, który utworzył fundusz), wówczas emeryt staje się pracownikiem nowego zakładu prac i może korzystać ze świadczeń socjalnych na zasadach jak inni pracownicy tego zakładu wynikających z regulaminu zakładowego świadczeń socjalnych.

Jednocześnie w przypadku rozwiązania umowy o pracę z tym zakładem, ten zakład jako ostatni pracodawca, będzie zobowiązany do dokonania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na rzecz emeryta. Zwrot „emeryt – były pracownik zakładu” należy łączyć z tym zakładem pracy, z którym stosunek pracy ustał bezpośrednio przed powstaniem stanu kwalifikowanego jako posiadanie lub powrót przez daną osobę do statusu emeryta (uchwała Sądu Najwyższego z 15 listopada 1991 r.; I PZP 56/91).

Jak dalej wynika z jej uzasadnienia, status pracownika jest bowiem „mocniejszy” od statusu emeryta, jeżeli emeryt ponownie podejmie pracę, to świadczenia przysługują mu nie z tej racji, że jest emerytem, lecz dlatego że jest pracownikiem. Oznacza to, że jeżeli pracownik zaprzestaje pracy i nabywa prawo do emerytury to staje się emerytem – byłym pracownikiem tego zakładu pracy, u którego był bezpośrednio (ostatnio) zatrudniony przed nabyciem tego prawa.

Jadwiga Drzystek, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34547 )
Array ( [docId] => 34547 )

Array ( [docId] => 34547 )