Zwolnienie pracownika cztery lata przed emeryturą - zmiany w 2012 r.

Data: 10-11-2012 r.

Zwolnienie pracownika przed emeryturą nie może nastąpić, gdy pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

W celu ustalenia daty, od której dany pracownik podlega ochronie, należy od daty, w której pracownik osiągnie wiek emerytalny, odjąć 4 lata. Ta zasada dotyczy osób, które w dniu wejścia w życie ustawy z 11 maja 2012 r., tj. 1 stycznia 2013 r., nie będą jeszcze objęte tą ochroną.

Ochrona przedemerytalna obejmuje pracowników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

okres zatrudnienia pracownika umożliwi mu uzyskanie prawa do emerytury z chwilą osiągnięcia odpowiedniego wieku. Ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

 

Podstawa prawna:

  • art. 36 § 1, art. 39, 921 § 1 Kodeks pracy,
  • art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • art. 83 ust. 2, art. 84 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 367, 369 Kodeksu postępowania cywilnego.

Autor: Andrzej Wilczyński - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32570 )
Array ( [docId] => 32570 )