Jak zbudować system premiowania, aby motywować pracowników i łatwo rozliczać się z ZUS

Kategoria: Nagrody i premie
Data: 14-06-2016 r.

System premiowania jako jedno z głównych narzędzi wpływania na pozytywne postawy pracowników, ma na celu zwiększanie ich poziomu efektywności i zaangażowania. Jego zadanie to przede wszystkim skłanianie do współpracy, rozwoju i poprawy wydajności, zacieśnia także więzi z pracodawcą. Od jego skuteczności nierzadko zależy sukces firmy na rynku. Szczególnie w dzisiejszej, niestabilnej sytuacji rynkowej, w której najlepiej sprawdzają się elastyczne rozwiązania. Dlatego warto sprawdzić, jak uniknąć pułapek systemu premiowania.

Premia to bez wątpienia jeden z najskuteczniejszych i najszerzej wykorzystywanych motywatorów przez pracodawców. Pozwala koncentrować działania pracowników na kwestiach ważnych dla organizacji, stymulując pożądane z punktu widzenia zakładu pracy zachowania.

 

Dobrze skonstruowany system premiowy daje przedsiębiorstwu możliwość zyskiwania przewagi nad konkurencją a zatrudnionym osobom partycypowania w korzyściach z tego wynikających. Cel wprowadzenia systemu premiowego i mechanizmy jego działania muszą mieć ścisły związek ze strategią ogólną firmy i być znane pracownikom.

Poprawnie działający system premiowania to domena firm, które mają poczucie, że system wynagrodzeń nie jest tylko koniecznym kosztem, ale również źródłem rozwoju organizacji.

Największymi korzyściami z wprowadzenia systemu premiowania jest głównie:

 • zwiększanie stopnia powiązania wysokości pracowniczych wynagrodzeń z wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa i jego poszczególnych jednostek,
 • motywowanie pracowników do wydajniejszej pracy, przejawiania inicjatywy i rozwoju,
 • budowanie silniejszych więzi pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą.

Jakie są główne cele systemu premiowania

Aby system premiowania był gwarantem generowania pożądanych zachowań pracowniczych oraz wzrostu wydajności pracy, musi być przejrzysty i właściwie skonstruowany. Z tego powodu niezwykle istotna jest właściwa korelacja premii z oczekiwanymi celami, które powinny być znane ogółowi zatrudnionych pracowników.

Zadania stawiane przed systemem premiowania powinny być w największej mierze uzależnione od opracowanej strategii ogólnej firmy oraz jej sytuacji nie tylko rynkowej, ale również wewnętrznej. Oczywiste jest, że podstawowym celem omawianego systemu jest w pierwszej kolejności podniesienie efektywności działań podejmowanych przez pracowników, a poprzez to finalnie także całej organizacji. Kolejnymi celami, ważnymi szczególnie z punktu widzenia kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla, mogą być nie tylko podniesienie jakości pracy, ale też:

 • zatrzymanie w firmie najcenniejszych pracowników,
 • identyfikacja załogi z celami własnego stanowiska pracy, działu, departamentu i całej organizacji,
 • skłonienie podwładnych do samodoskonalenia i rozwoju kompetencji zawodowych,
 • poprawa skuteczności działań zarządczych,
 • racjonalizacja kosztów zatrudnienia i zmniejszanie nacisku na wzrost stałych wynagrodzeń,
 • pozyskiwanie z zewnętrznego otoczenia nowych kadr,
 • poprawa komunikacji wewnętrznej,
 • kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej,
 • zintensyfikowanie działań w obrębie wdrażania strategii firmy oraz wspomaganie zmian w jej obszarze.
Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Tagi:  premia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39123 )
Array ( [docId] => 39123 )