Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku

Kategoria: Nagrody i premie
Data: 17-04-2015 r.

Zasada nieuwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu po upływie tego terminu ma zastosowanie w przypadku zmiany zasad wynagradzania i podjęcia przez pracodawcę decyzji o zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia.

Jeżeli pracodawca zaprzestał wypłaty składnika wynagrodzenia, to składnik ten nie może być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi za okres po dacie, od której zaprzestano jego wypłaty.

 

W przypadku gdy pracownikom przysługiwał składnik wynagrodzenia, do którego nie zachowywali prawa za okres pobierania i podjęta została decyzja o całkowitym zaprzestaniu wypłaty tego składnika, składnik wynagrodzenia powinien być potraktowany jak składnik do określonego terminu. To oznacza, że powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku, ale tylko, gdy zasiłek przysługuje za okres przed upływem tego terminu. Jeżeli zasiłek przysługuje po dacie zaprzestania wypłaty składnika wynagrodzenia, nie uwzględnia się go w podstawie wymiaru zasiłku.

Przykład:

Pracownikom zgodnie z regulaminem wynagradzania oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje premia miesięczna. Regulamin przyznawania premii przewiduje, że jej wysokość ulega zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu pobierania zasiłków. Pracodawca zmienił regulamin wynagradzania i podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 31 grudnia wypłaty premii miesięcznej. Pracownica stała się niezdolna do pracy z powodu choroby 15 grudnia poprzedniego roku i ma z tego tytułu prawo do zasiłku chorobowego do 8 marca bieżącego roku.

Postawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownicy została ustalona na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających grudzień poprzedniego roku. Premia powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownicy za okres od 15 do 31 grudnia. Premię należy wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres od 1 stycznia do 8 marca. Premii tej nie pracodawca nie może uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń przysługujących innym pracownikom za okres od 1 stycznia bieżącego roku.

Monika Kowalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36958 )
Array ( [docId] => 36958 )