Zmiana modelu premiowania ma określoną procedurę

Kategoria: Nagrody i premie
Autor: Jakub Ziarno
Data: 12-09-2014 r.

System premiowy może wymagać modyfikacji, np. z uwagi na zmiany rynkowe, przekształcenie profilu działalności, nieskuteczność, itd. Pracodawca nie ma jednak możliwości dowolnej zmiany stosowanego systemu. Dla dokonania zmiany, w pierwszej kolejności konieczne jest dokonanie zmiany w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania lub regulaminie premiowania.

Zmiany dokonuje się na zasadach ogólnych. W przypadku układu zbiorowego oznacza to konieczność spisania protokołu dodatkowego do układu zbiorowego. Natomiast w przypadku regulaminu wynagradzania konieczne jest dokonanie uzgodnień ze związkami zawodowymi (jeśli działają u pracodawcy) a następnie podania nowej treści regulaminu do wiadomości pracowników z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

 

W sytuacji gdy zmiany okazują się dla pracowników niekorzystne, np. składnik stały zostaje zastąpiony składnikiem zmiennym, dodatkowo konieczna jest modyfikacja treści umów o pracę, przeprowadzona w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego (zob. wyrok SN z 19 grudnia 1996 r. (I PKN 23/96, OSNP 1997/15/270). Jeśli premia ma charakter wyłącznie umowny (tj. nie jest regulowana przepisami zakładowymi), zmiana modelu premiowania następuje w drodze zmiany umowy o pracę.

Przykładowy aneks do regulaminu wynagradzania

Piła, 1 września 2014 r.

Aneks do Regulaminu wynagradzania z dnia 1 lutego 2011 r. Cobana SA

  1. § 4 ust. 1 Regulaminu wynagradzania należy stosować w brzmieniu następującym:

„Pracownik nabywa prawo do premii motywacyjnej w wysokości:

  • 10% za osiągnięcie średniego współczynnika jakościowego co najmniej 12,5 w skali miesiąca, zgodnie z zakładowym systemem kontroli jakości
  • 15% za osiągnięcie średniego współczynnika jakościowego co najmniej 13 w skali miesiąca
  • 20% za osiągnięcie średniego współczynnika jakościowego co najmniej 13,5 w skali miesiąca.
  1. Treść aneksu do Regulaminu została uzgodniona z zakładową organizacją związkową, co potwierdzają podpisy przedstawicieli organizacji związkowej poniżej.
  2. Nowa treść Regulaminu wynagradzania wchodzi w życie od dnia 1 października 2014 r.

………………………………………….............................              ………………………………………….

Podpisy przedstawicieli organizacji związkowej                    Podpis Prezesa Zarządu

Przykładowe porozumienie stron o zmianie warunków umowy o pracę

Piła, 30 września 2014 r.

Cobana SA

ul. Zielna 42

64-900 Piła

Jakub Ziarno, były inspektor PIP, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35686 )
Array ( [docId] => 35686 )