Odprawę należy przekazać na konto osób uprawnionych

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 09-06-2014 r.

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem przysługującym najbliższym członkom rodziny zmarłego pracownika, uprawnionym do renty rodzinnej. Dlatego też powinna zostać wypłacona bezpośrednio uprawnionym, a nie na konto zmarłego pracownika. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której uprawniony (jeden z uprawnionych) do odprawy jest współwłaścicielem konta zmarłego pracownika.

Odprawa pośmiertna, jako szczególne świadczenie związane ze stosunkiem pracy, przysługuje członkom najbliższej rodziny zmarłego pracownika, jeśli pracownik zmarł w okresie zatrudnienia (trwania stosunku pracy) lub w czasie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Taka odprawa przysługuje małżonkowi zmarłego pracownika oraz innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku (oprócz małżonka) mają prawo:

  • dzieci (własne, przysposobione, drugiego małżonka),

  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,

  • rodzice.

Podział i wypłata odprawy

Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny (spełniających dodatkowo warunki określone w art. 68-71 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), a jeśli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden uprawniony członek rodziny (np. małżonek), będzie mu przysługiwała jedynie połowa odprawy pośmiertnej.

Wspomniana odprawa, jako świadczenie należne określonym członkom najbliższej rodziny, powinna być wypłacona bezpośrednio uprawnionym, a nie na konto zmarłego pracownika. Jest to jedyny prawidłowy sposób wypłaty takiej odprawy. Odprawa ta bowiem nie wchodzi do spadku po zmarłym (w przeciwieństwie do środków zgromadzonych na jego koncie bankowym, należnego jej wynagrodzenia za pracę lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy), lecz jest odrębnym uprawnieniem poszczególnych członków najbliższej rodziny.

Forma wypłaty odprawy pośmiertnej pozostaje więc do uzgodnienia pomiędzy pracodawcą zatrudniającym zmarłego pracownika a uprawnionymi do odprawy – np. do rąk własnych uprawnionych, na konto, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest uprawniony.

Wyjątkowo na konto zmarłego pracownika

Przekazanie odprawy (a w razie gdy uprawnionych do odprawy jest kilku - części tej odprawy) na konto zmarłego pracownika będzie prawidłowe jedynie, w sytuacji gdy uprawniony do otrzymania takiej odprawy (lub jej części) jest współwłaścicielem konta (np. małżonkowie mieli wspólne konto w banku, na które przelewane były ich wynagrodzenia).  W przeciwnym wypadku odprawa powinna zostać wypłacona bezpośrednio uprawnionemu, do rąk własnych lub na jego konto.

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Tagi: odprawa, renta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35052 )
Array ( [docId] => 35052 )