Odprawę należy przekazać na konto osób uprawnionych

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 09-06-2014 r.

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem przysługującym najbliższym członkom rodziny zmarłego pracownika, uprawnionym do renty rodzinnej. Dlatego też powinna zostać wypłacona bezpośrednio uprawnionym, a nie na konto zmarłego pracownika. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której uprawniony (jeden z uprawnionych) do odprawy jest współwłaścicielem konta zmarłego pracownika.

Odprawa pośmiertna, jako szczególne świadczenie związane ze stosunkiem pracy, przysługuje członkom najbliższej rodziny zmarłego pracownika, jeśli pracownik zmarł w okresie zatrudnienia (trwania stosunku pracy) lub w czasie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Taka odprawa przysługuje małżonkowi zmarłego pracownika oraz innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku (oprócz małżonka) mają prawo:

 • dzieci (własne, przysposobione, drugiego małżonka),

 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,

 • rodzice.

Podział i wypłata odprawy

Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny (spełniających dodatkowo warunki określone w art. 68-71 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), a jeśli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden uprawniony członek rodziny (np. małżonek), będzie mu przysługiwała jedynie połowa odprawy pośmiertnej.

Wspomniana odprawa, jako świadczenie należne określonym członkom najbliższej rodziny, powinna być wypłacona bezpośrednio uprawnionym, a nie na konto zmarłego pracownika. Jest to jedyny prawidłowy sposób wypłaty takiej odprawy. Odprawa ta bowiem nie wchodzi do spadku po zmarłym (w przeciwieństwie do środków zgromadzonych na jego koncie bankowym, należnego jej wynagrodzenia za pracę lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy), lecz jest odrębnym uprawnieniem poszczególnych członków najbliższej rodziny.

Forma wypłaty odprawy pośmiertnej pozostaje więc do uzgodnienia pomiędzy pracodawcą zatrudniającym zmarłego pracownika a uprawnionymi do odprawy – np. do rąk własnych uprawnionych, na konto, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest uprawniony.

Wyjątkowo na konto zmarłego pracownika

Przekazanie odprawy (a w razie gdy uprawnionych do odprawy jest kilku - części tej odprawy) na konto zmarłego pracownika będzie prawidłowe jedynie, w sytuacji gdy uprawniony do otrzymania takiej odprawy (lub jej części) jest współwłaścicielem konta (np. małżonkowie mieli wspólne konto w banku, na które przelewane były ich wynagrodzenia).  W przeciwnym wypadku odprawa powinna zostać wypłacona bezpośrednio uprawnionemu, do rąk własnych lub na jego konto.

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Tagi: odprawa, renta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35052 )
Array ( [docId] => 35052 )

Array ( [docId] => 35052 )