Śmierć pracownika podczas urlopu bezpłatnego a prawo do odprawy pośmiertnej

Autor: Michał Culepa
Data: 05-05-2014 r.

W czasie urlopu bezpłatnego pracownika, jego stosunek pracy nie zostaje przerwany, W razie śmierci pracownika w trakcie urlopu bezpłatnego pracodawca jest zobowiązany więc do wypłaty jego bliskim odprawy pośmiertnej.


W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

 

Okres urlopu bezpłatnego jest okresem, w którym pracownik pozostaje w stosunku pracy, jednakże stosunek ten nie jest wykonywany. W okresie tym ulegają zawieszeniu wzajemne uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy (jak świadczenie pracy i wypłata wynagrodzenia). Należy jednak podkreślić, że odprawa pośmiertna, mimo że jest związana ze stosunkiem pracy, nie jest świadczeniem ze stosunku pracy w ścisłym znaczeniu.

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy pośmiertnej, chyba że ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  1. jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

  2. trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,

  3. sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Michał Culepa

Tagi: odprawa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34796 )
Array ( [docId] => 34796 )