Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia nie jest oskładkowane

Data: 16-05-2013 r.

Fakt, iż świadczenie wypłacane jest na podstawie dobrowolnego porozumienia pracodawcy z pracownikiem nie ma znaczenia. Jedynym warunkiem wyłączenia takiej wypłaty z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy nią a rozwiązaniem stosunku pracy. Nie ma znaczenia jego wysokość.

W wyniku restrukturyzacji zatrudnienia w spółce dochodzi do likwidacji stanowisk pracy. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników następuje na podstawie wypowiedzeń umów o pracę lub zawieranych z nimi porozumień w sprawie rozwiązania umowy o pracę. W sytuacji gdy spółka zawiera z pracownikiem porozumienie o rozwiązaniu umowy, stosunek pracy ustaje z datą wcześniejszą niż wynikałoby to z przewidzianego w przepisach prawa przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia.

Dochodzi zatem do faktycznego skrócenia lub całkowitego braku okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Dlatego też strony zawierają w treści porozumienia klauzulę o wypłacie przez spółkę odszkodowania. Niejednokrotnie jest ono wyższe niż wynagrodzenie, jakie przysługiwałoby pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

 

ZUS w interpretacji indywidualnej wydanej 22 kwietnia 2013 roku (sygn. WPI/20000/451/507/2013) zgodził się ze stanowiskiem spółki, że nie zachodzą przesłanki do odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych pracownikom odszkodowań. Wynika to z par. 2 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody stanowiące odprawy, odszkodowania lub rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli m.in. przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą po stronie pracodawcy lub stanowią odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32633 )
Array ( [docId] => 32633 )