Przy likwidacji stanowiska pracy wypłaca się odprawę

Data: 26-04-2013 r.

Pracodawcy coraz częściej zmuszeni są redukować liczbę pracowników. Zmusza ich do tego trudna sytuacja gospodarcza, brak zamówień, nieterminowe płatności ze strony kontrahentów. Zlikwidowanie stanowiska pracy nie odbywa się jednak bezkosztowo. Potwierdza to Państwowa Inspekcja Pracy.

O obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej w przypadku zlikwidowania stanowiska pracy decyduje liczba zatrudnionych. Pracodawca zatrudniający 20 i więcej pracowników wypłaca odprawę, bez względu na to, czy zwolnienie ma charakter grupowy, czy też indywidualny. Mniejsze firmy mogą wprowadzić takie rozwiązanie w przepisach zakładowych albo nawet w indywidualnej umowie o pracę. PIP tego nie zakwestionuje, gdyż jest to rozwiązanie korzystne dla pracownika.

W sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy w trybie ustawy z 13 marca 2013 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracownikowi należy się odprawa pieniężna w wysokości:

 • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • 2-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosił ponad 8 lat.

Wysokość odprawy nie może jednakże przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Obecnie jest to kwota 24.000 zł.

Przy ustaleniu wysokości odprawy pieniężnej stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Z wyroku SN z 9 maja 2000 r. (III ZP 12/00) wynika jednak, że przy ustalaniu wysokości odprawy nie należy wykonywać działań przewidzianych w § 18 i 19 rozporządzenia. Po ustaleniu podstawy odprawy, którą ustala się jak podstawę ekwiwalentu, należy pomnożyć ją jedynie przez liczbę miesięcy odpowiadającą wysokości odprawy.

Podstawa prawna:

 • art. 1, art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).
 • art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 21 ust. 3 pkt 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Paulina Rybicka-Telec, prawnik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32632 )
Array ( [docId] => 32632 )

Array ( [docId] => 32632 )