Przy likwidacji stanowiska pracy wypłaca się odprawę

Data: 26-04-2013 r.

Pracodawcy coraz częściej zmuszeni są redukować liczbę pracowników. Zmusza ich do tego trudna sytuacja gospodarcza, brak zamówień, nieterminowe płatności ze strony kontrahentów. Zlikwidowanie stanowiska pracy nie odbywa się jednak bezkosztowo. Potwierdza to Państwowa Inspekcja Pracy.

O obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej w przypadku zlikwidowania stanowiska pracy decyduje liczba zatrudnionych. Pracodawca zatrudniający 20 i więcej pracowników wypłaca odprawę, bez względu na to, czy zwolnienie ma charakter grupowy, czy też indywidualny. Mniejsze firmy mogą wprowadzić takie rozwiązanie w przepisach zakładowych albo nawet w indywidualnej umowie o pracę. PIP tego nie zakwestionuje, gdyż jest to rozwiązanie korzystne dla pracownika.

W sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy w trybie ustawy z 13 marca 2013 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracownikowi należy się odprawa pieniężna w wysokości:

 
  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosił ponad 8 lat.

Wysokość odprawy nie może jednakże przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Obecnie jest to kwota 24.000 zł.

Przy ustaleniu wysokości odprawy pieniężnej stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Z wyroku SN z 9 maja 2000 r. (III ZP 12/00) wynika jednak, że przy ustalaniu wysokości odprawy nie należy wykonywać działań przewidzianych w § 18 i 19 rozporządzenia. Po ustaleniu podstawy odprawy, którą ustala się jak podstawę ekwiwalentu, należy pomnożyć ją jedynie przez liczbę miesięcy odpowiadającą wysokości odprawy.

Podstawa prawna:

  • art. 1, art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).
  • art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 21 ust. 3 pkt 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Paulina Rybicka-Telec, prawnik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32632 )
Array ( [docId] => 32632 )