Odwołanemu członkowi zarządu może przysługiwać odprawa

Autor: Katarzyna Tryniszewska
Data: 26-05-2014 r.

Jeśli odwołanie z funkcji członka zarządu nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika, wówczas pracownikowi należy się odprawa, o której mowa w art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W doktrynie i orzecznictwie ugruntował się pogląd, że członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą pozostawać z ta spółką w dwóch niezależnych od siebie stosunkach prawnych. Jednym – organizacyjnym, obejmującym pełnienie funkcji członka zarządu, oraz drugim – opierającym się na stosunku pracy, gdzie w zakresie obowiązków wskazano czynności odpowiadające funkcji członka zarządu.

 

Dominuje również pogląd, że utrata mandatu członka zarządu stanowi wystarczającą przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli jej zakres był związany z pełnioną funkcją. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 25 listopada 1997 r. (I PKN 388/97). SN wskazał w nim, że odwołanie pracownika ze stanowiska prezesa zarządu spółki akcyjnej stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu umowy o pracę, której zawarcie wiązało się bezpośrednio z powołaniem go na to stanowisko.

Jeśli odwołanie z funkcji członka zarządu nastąpił z przyczyn niedotyczących pracownika, wówczas pracownikowi należy się odprawa, o której mowa w art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90 poz. 844). Stosownie do wyroku Sądu Najwyższego z 2 lutego 2010 r. (II PK 184/09) wypowiedzenie umowy o pracę z powodu odwołania pracownika z funkcji członka zarządu spółki handlowej następuje z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.), chyba że pracodawca udowodni, iż przyczyną odwołania z funkcji były okoliczności dotyczące pracownika.

Wypłata odprawy możliwa jest u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Katarzyna Tryniszewska

Tagi: odprawa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34952 )
Array ( [docId] => 34952 )