Diety dla zleceniobiorcy wykonującego pracę za granicą bez składek

Data: 11-10-2013 r.

Jeżeli zleceniobiorca wykonujący pracę za granicą odbywa podróż służbową, wtedy od uzyskiwanych diet nie są naliczane składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast gdyby zleceniobiorca był do wykonywania pracy za granicą oddelegowany, podstawę wymiaru składek stanowi przychód, jaki otrzyma po odjęciu równowartości diet (interpretacja ZUS nr 309/2013 z 30 lipca 2013 r.).

Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą – usługi stolarskie. Wysyła zleceniobiorców do wykonywania pracy do UE. W umowie zlecenia są zapisy o możliwości wykonywania pracy poza granicami kraju i w związku z tym zwrotu wydatków w formie diet. Przedsiębiorca wypłaca określone w umowie wynagrodzenie za każdy miesiąc wykonywania usług. Ma wątpliwości czy postępuje prawidłowo naliczając składki od kwoty wynagrodzenia i nie naliczając ich od diet.

 

Według ZUS

ZUS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców stanowi przychód, jaki uzyskują w związku z wykonywaniem umowy, jeżeli odpłatność w umowie została ustalona kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie.

Jednocześnie do zleceniobiorców ma zastosowanie rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Z uwagi na to, że w umowie zlecenia znajdują się zapisy, w których przewidziana jest możliwość wykonywania usług poza granicami kraju, zleceniobiorca wykonujący pracę za granicą odbywa podróż służbową i od uzyskiwanych diet do wysokości określonej w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej nie są naliczane składki na ubezpieczenia społeczne.

Podsumowując, ponieważ zleceniobiorca odbywa podróż służbową oznacza to, że od wartości diet nie należy naliczać składek na ubezpieczenia społeczne. Gdyby był oddelegowany wówczas trzeba byłoby zastosować § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. i podstawę wymiaru stanowiłby przychód, jaki otrzymałby zleceniobiorca po odjęciu równowartości diet. Gdyby tak ustalony przychód był niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia kwoty 30-krotności, to składki byłyby naliczane od kwoty przeciętnego wynagrodzenia. W 2013 roku kwota ta wynosi 3.713 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32672 )
Array ( [docId] => 32672 )