Przy podróżach służbowych trzeba uwzględnić ZUS

Data: 24-05-2013 r.

Pracodawca może wypłacić diety w wyższej wysokości niż wynikająca z przepisów. Jednak wówczas nadwyżkę ponad limit musi wliczyć do podstawy wymiaru składek ZUS.

Pracownikowi, który odbywa podróż służbową, w terminie i miejscu wskazanym przez pracodawcę przysługują m.in. diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Diety

Od 1 marca 2013 r. dieta w kraju wynosi 30 zł. Jeśli pracodawca wypłaci dietę w wyższej wysokości nadwyżka ponad limit będzie oskładkowana. Będzie tak również, gdy pracodawca wypłaci pracownikowi oprócz diety udokumentowane (np. rachunkami z restauracji) koszty wyżywienia. Wówczas wypłacona dodatkowo kwota podlega doliczeniu do przychodu pracownika, od którego opłacane są składki.

Przykład:

Pracownik w marcu odbywał podróż służbową w kraju. Nocował w hotelu, gdzie miał zapewnione śniadanie. Z obowiązujących od 1 marca przepisów wynika, że bezpłatne śniadanie zmniejsza dietę o 25 proc. Pracownik powinien więc ją otrzymać w wysokości 22,50 zł (30 zł x 25 proc. = 7,50; 30 zł – 7,50 zł = 22,50 zł). Pracodawca wypłacił mu jednak 30 zł. W takiej sytuacji należy opłacić składki od kwoty 7,50 zł.

W przypadku podróży zagranicznych kwoty diet określa załącznik do rozporządzenia obowiązującego od 1 marca 2013 roku. Należności te są wolne od składek tylko w tych granicach.

Noclegi

Podstawy wymiaru składek nie stanowią kwoty zwracane za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety (600 zł). W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej wskazany limit. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce np. pracownik nocuje za zgodą pracodawcy w droższym hotelu gdyż w innych nie ma wolnych miejsc, to kwota przewyższająca 600 zł za nocleg też jest wolna od składek.

Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety (jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7). W takiej sytuacji nie opłaca się składek od kwoty odpowiadającej ryczałtowi (45 zł) za każdy nocleg.

W przypadku podróży zagranicznych nie podlega oskładkowaniu zwrot kosztów noclegów odpowiadający:

  • wysokości stwierdzonej rachunkiem, ale w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach,
  • ryczałtowi w wysokości 25% powyższego limitu – jeśli pracownik nie przedstawił rachunku,
  • wysokości stwierdzonej rachunkiem, jeśli pracodawca (w uzasadnionych przypadkach) wyraził zgodę na zwrot kosztów za nocleg w kwocie przekraczającej limit.

W przypadku sfinansowania kosztów noclegu bezpośrednio przez pracodawcę na podstawie faktury wydatek ten nie stanowi dla pracownika pochodu podlegającego oskładkowaniu.

Składek nie opłaca się również od innych niż wyżej wymienione udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Chodzi m.in. o opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32654 )
Array ( [docId] => 32654 )