Maksymalna wysokość kary pieniężnej jest ściśle określona

Data: 19-02-2014 r.

Jednodniowe wynagrodzenie pracownika dla potrzeb ustalenia wysokości kary pieniężnej oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Przy nakładaniu kary pieniężnej obowiązują dwa limity jej wysokości.

Obliczając wysokość takiego wynagrodzenia należy przede wszystkim obliczyć średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika. Oblicza się je w zależności od rodzaju składników wypłacanych w odpowiednim okresie. Składniki w stawce miesięcznej w stałej wysokości (np. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, stała premia regulaminowa czy stały dodatek funkcyjny/stażowy) uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu nałożenia kary.

Zmienne zaś elementy wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc (premie regulaminowe w zmiennej wysokości, wynagrodzenie określone za pomocą prowizji lub stawki godzinowej/akordowej), uwzględnia się w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc ukarania.

Z kolei składniki należne za okresy dłuższe niż miesiąc (np. regulaminowa premia kwartalna, prowizja półroczna) uwzględnia się w średniej wysokości z 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nałożenia na pracownika kary. Następnie tak ustalone miesięczne wynagrodzenie należy podzielić przez współczynnik ekwiwalentowy.

Kara za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Łącznie kary pieniężne nie mogą natomiast przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych i inny tytułów wykonawczych, a także zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi przez pracodawcę.

Kara na jedno przewinienie

Przykład: Pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł oraz premię regulaminową w zmiennej wysokości. W dniu 19 lutego br. pracownik spożywał alkohol w czasie pracy. Pracodawca postanowił ukarać pracownika karą pieniężną w maksymalnej wysokości, czyli jednodniowego wynagrodzenia.

Obliczenie wysokości kary pieniężnej

Stałe miesięczne wynagrodzenie

4.500 zł

Premie regulaminowe z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nałożenia kary

360 zł + 190 zł + 200 zł = 750 zł

Przeciętna wysokości premii

750 zł : 3 = 250 zł

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika

4.500 zł + 250 zł = 4.750 zł

Wysokość jednodniowego wynagrodzenia pracownika

4.750 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w 2014 r. dla pełnego wymiaru czasu pracy) = 228,04 zł (po zaokrągleniu do groszy)

Pracodawca może zatem ukarać pracownika karą pieniężną w maksymalnej wysokości 228,04 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33968 )
Array ( [docId] => 33968 )

Array ( [docId] => 33968 )