Nie z każdego wypłaconego świadczenia można dokonać egzekucji

Data: 27-08-2013 r.

Z tzw. „wczasów pod gruszą” płaconych z funduszu socjalnego nie można dokonać potrąceń komorniczych niealimentacyjnych. Takie jest stanowisko resortu pracy.

Wynagrodzenie pracownika może zostać zajęte przez komornika na poczet świadczeń alimentacyjnych. Charakter egzekwowanych świadczeń (tj. alimentacyjne lub niealimentacyjne) wpływa na wysokość maksymalnego potrącenia, jednak jest bez znaczenia, jeśli chodzi o rodzaj potrącanego składnika wynagrodzenia.

Dla dopuszczalności potrącenia istotne jest jednak ustalenie, czy określone świadczenie pobierane przez pracownika w zakładzie pracy ma istotnie charakter wynagrodzenia (należności ze stosunku pracy). W praktyce duże wątpliwości budzi zwłaszcza ustalenie, czy należnością ze stosunku pracy jest świadczenie wypłacone pracownikowi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W powyższym zakresie w literaturze przedmiotu dominuje przekonanie, iż komornik nie może prowadzić egzekucji ze świadczeń przyznanych pracownikowi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Powyższa wykładnia znajduje także potwierdzenie w stanowiskach urzędowych, tj. wykładni prezentowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jednym z typowych świadczeń przyznawanych pracownikom są tzw. „wczasy pod gruszą”. Jest to świadczenie przeznaczone na częściowe lub całkowite sfinansowanie wypoczynku wakacyjnego pracownika wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W związku z tak określonym charakterem świadczenia, zastosowanie do niego znajdują powyższe uwagi dotyczące braku możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej.

Zdaniem Ministerstwa świadczenia z ZFŚS to nie wynagrodzenie. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z 21 czerwca 2011 r. „podstawowym kryterium decydującym o zaliczeniu określonego świadczenia do świadczeń objętych zajęciem na podstawie art. 881 k.p.c. jest jego powiązanie ze stosunkiem pracy. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, właściwego do zajmowania stanowiska w sprawie stosowania przepisów k.p.c., należności wymienione w art. 881 § 2 k.p.c. nie mają charakteru socjalnego. Przemawia to za tym, że świadczenia socjalne nie powinny być traktowane jako świadczenia związane ze stosunkiem pracy w rozumieniu tych przepisów k.p.c. Nie stanowią one bowiem ekwiwalentu za wykonaną pracę, nie zależą od wyników pracy, jak np. udział w zyskach pracodawcy. (…) Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości należałoby uznać, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880–888 k.p.c. nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32701 )
Array ( [docId] => 32701 )