Zaliczkę pieniężną należy potrącać z wynagrodzenia

Data: 28-09-2013 r.

Pieniądze przekazane pracownikowi stanowią mienie powierzone, z którego pracownik ma obowiązek rozliczyć się na podstawie rachunków za wykonanie zadania (zakup). Pracodawcy natomiast przysługuje prawo do potrącenia tej zaliczki, jeżeli upłynął termin, w którym miał obowiązek ją rozliczyć bądź zwrócić.

Kwotę wolną przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 871 § 1 pkt 2 kp).

Przykład: Pracownik we wrześniu 2013 r. nie rozliczył zaliczki, którą pobrał na zakup materiałów biurowych w wysokości 300 zł. Jak potrącić taką zaliczkę z wynagrodzenia, jeśli osiąga minimalne wynagrodzenie (koszty podstawowe, złożył PIT-2)?

Zobaczmy poniżej.


Poz.

Składniki

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie zasadnicze + premia

1.600 zł

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe

Poz. 1

1.600 zł

3.

Składka emerytalna finansowana przez pracownika

poz. 2 x 9,76%

156,16 zł

4.

Składka rentowa finansowana przez pracownika

poz. 2 x 1,5%

24,00 zł

5.

Składka chorobowa finansowana przez pracownika

poz. 2 x 2,45%

39,20 zł

6.

Razem składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

219,36 zł

7.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Poz. 2 – poz. 6

1.380,64 zł

8.

Koszty uzyskania (zatrudnienie w miejscu zamieszkania)

111,25 zł

9.

Dochód do opodatkowania

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 9; wynik po zaokrągleniu do pełnych złotych

1.269 zł

10.

Kwota zmniejszająca podatek

46,33 zł

11.

Podatek

Poz.10 x 18% - 46,33 zł

182,09 zł

12.

Część składki zdrowotnej odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy

Poz. 7 x 7,75%

107 zł

13.

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Poz. 11 – poz. 12; wynik po zaokrągleniu do pełnych złotych

75 zł

14.

Wynagrodzenie po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Poz.1 - (poz. 6 + 13)

1.181,38 zł

15.

Kwota wolna od potrąceń

75% (poz. 1 – poz. 6 – poz. 13)

979,23 zł

Kwota do potrącenia: 1.181,38 – 979,23 = 202,15 zł.

Po upływie wymaganego terminu rozliczenia lub zwrotu zaliczki, pracodawca będzie miał prawo do dokonania potrącenia z najbliższego wynagrodzenia pracownika kwoty 202,15 zł.

Pozostałą cześć nierozliczonej zaliczki – 97,85 zł, będzie mógł potracić z kolejnego wynagrodzenia.

potrącenia z wynagrodzenia, wynagrodzenie, kwota wolna od potrąceń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32702 )
Array ( [docId] => 32702 )

Array ( [docId] => 32702 )