Z zasiłku macierzyńskiego można dokonywać potrąceń

Data: 12-06-2013 r.

W sytuacji gdy pracodawca dokonuje potrąceń z zasiłków kwotę wolną od potrąceń i egzekucji powinien ustalać proporcjonalnie do okresu, za który wypłaca świadczenie. Potwierdza to ZUS.

Zgodnie z interpretacją ZUS przy dokonywaniu potrąceń z zasiłków, ustalając kwotę wolną od potrąceń, 50% najniższej emerytury dzieli się przez 30, a następnie tak ustaloną kwotę za jeden dzień mnoży przez liczbę dni pobierania zasiłku. Jeżeli obok zasiłku pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za pracę czy inne świadczenia ze stosunku pracy (w tym wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 kp), powinien odrębnie wyliczyć kwotę potrącenia z wynagrodzenia za pracę i odrębnie z zasiłku.

Przy dokonywaniu potrącenia ze świadczeń należnych ze stosunku pracy, w tym również przy dokonywaniu potrącenia z wynagrodzenia chorobowego, powinien stosować przepisy o potrąceniach przewidziane w Kodeksie pracy, a przy dokonywaniu potrącenia z zasiłku – przepisy ustawy emerytalnej.

Zasiłki z ubezpieczeń społecznych podlegają egzekucji na zaspokojenie:

  • ● świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 60% kwoty zasiłku brutto,
  • ● innych należności – do wysokości 25% kwoty zasiłku brutto.

W przypadku egzekucji z zasiłków kwotą wolną od potrąceń jest kwota zasiłku w części odpowiadającej:

50% kwoty najniższej emerytury – przy potrąceniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne,

60% kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu lub egzekwowaniu innych należności.
W razie zbiegu egzekucji należności alimentacyjnych z egzekucją innych należności zasiłki podlegają egzekucji według podanej wyżej kolejności, a egzekucja tych należności nie może łącznie przekraczać 60% kwoty zasiłku.

Potrącenia ze świadczeń chorobowych

Świadczenie Czy można dokonywać potrąceń? Czy obowiązuje kwota wolna od potrąceń? Informacje dodatkowe
Wynagrodzenie chorobowe tak tak Traktowane jest jak wynagrodzenie za pracę na potrzeby dokonywania potrąceń – kwota wolna oparta jest na minimalnym wynagrodzeniu
Zasiłek chorobowy tak tak Potrącenia dokonywane są ba podstawie kwoty brutto zasiłków, a nie netto jak przy wynagrodzeniach – kwota wolna oparta jest na najniższej emeryturze
Świadczenie rehabilitacyjne tak tak Traktowane jest jak zasiłek chorobowy na potrzeby dokonywania potrąceń – kwota wolna oparta jest na najniższej emeryturze
Zasiłek macierzyński tak tak Traktowane jest jak zasiłek chorobowy na potrzeby dokonywania potrąceń – kwota wolna oparta jest na najniższej emeryturze

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32690 )
Array ( [docId] => 32690 )