Zmiany w potrąceniach z wynagrodzeniach od 8 września 2016 r.

Autor: Elżbieta Młynarska-Wełpa
Data: 26-09-2016 r.

Od wielu lat pracodawcy mieli problem z postępowaniem przy zbiegu egzekucji prowadzonej wobec pracowników-dłużników. Szczególnie uciążliwe było wyjaśnianie właściwego postępowania przy zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej. Dzięki zmianie przepisów pracodawca będzie mógł przekazywać zajęte wynagrodzenie pracownicze na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia.

Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie pierwszeństwa, wpłata zajętego wynagrodzenia nastąpi na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. Tym samym o właściwości organu egzekucyjnego zobowiązanego do prowadzenia łącznej egzekucji, w pierwszej kolejności będzie decydował pracodawca, nie będzie oczekiwał na decyzję sądu, tak jak to było dotychczas.

 

Pracodawca dokonując potrąceń z wynagrodzenia działa jako wykonawca tytułów egzekucyjnych wystawionych przez różne organy. Wynagrodzenie i inne świadczenia przysługujące pracownikowi mogą być zajęte przez:

  • sądowy organ egzekucyjny – kancelarię komornika sądowego (np. z tytułu niespłaconej pożyczki, kredytu, zakupionych ratalnie sprzętów domowych czy też samochodu) lub przez
  • administracyjny organ egzekucyjny – urząd skarbowy, ZUS (np. z tytułu niezapłaconych podatków czy składek na ubezpieczenia).

Kiedy dochodzi do zbiegu egzekucji

W praktyce często zdarza się, że egzekucja do świadczeń przysługujących jako wynagrodzenie za pracę jednemu pracownikowi może być skierowana zarówno przez komornika, jak również przez organ administracyjny. Wówczas dochodzi do zbiegu egzekucji, o czym pracodawca (tzw. trzeciodłużnik) powinien niezwłocznie poinformować wskazane podmioty egzekucyjne. Zawiadomienie o zbiegu egzekucji nie rozwiązywało jednak dalszych problemów praktycznych związanych z tym, że taki zbieg zajęć nastąpił.

Przykład:

Pracodawca „ABC Sp. z o.o.” otrzymał 21 września 2016 r. zajęcie wynagrodzenia za pracę pracownika wystawione przez kancelarię komornika z tytułu niespłaconego kredytu na kwotę 45.000 zł oraz w tym samym dniu otrzymał zajęcie wynagrodzenia tego samego pracownika wystawione przez urząd skarbowy z tytułu niezapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.400 zł. Do pracodawcy wpłynęły te tytuły wykonawcze w tym samym terminie, więc to, któremu organowi egzekucyjnemu należy przekazać zajętą kwotę, będzie zależne od wysokości zajęcia dokonanego przez poszczególne organy. Z uwagi na to, że wyższa kwota należności do potrącenia wynika z pisma komornika, to pracodawca ustala, że komornik sądowy jest organem uprawnionym do otrzymania zajętych kwot i będzie właściwy do prowadzenia łącznej egzekucji z obu tytułów. Tym samym pracodawca rozstrzygnął zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej na rzecz sądowego organu egzekucyjnego.

Obecnie zgodnie z art. 773 § 2 kpc, w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego, określonych w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, oraz egzekucji sądowej np. do wynagrodzenia za pracę – egzekucje prowadzi łącznie administracyjny organ egzekucyjny.

Elżbieta Młynarska-Wełpa, szkoleniowiec, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39557 )
Array ( [docId] => 39557 )