Pracodawca nie pomniejsza ryczałtu za delegację krótszą niż 8 godzin

Data: 11-09-2013 r.

Pracownik korzystający na co dzień z prywatnego pojazdu do celów służbowych może zostać delegowany w podróż służbową, gdzie środkiem transportu również będzie jego auto. Jeśli delegacja trwa krócej niż 8 godzin, pracodawca nie pomniejszy mu z tego tytułu ryczałtu samochodowego.

Zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Pracodawca wypłaca ryczałt na podstawie oświadczenia składanego co miesiąc przez pracownika, które powinno zawierać dane dotyczące pojazdu, tj.:

  • pojemność silnika,
  • marka,
  • numer rejestracyjny.
Dodatkowo w oświadczeniu pracownik wskazuje ilość dni nieobecności w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu:
  • choroby,
  • urlopu,
  • podróży służbowej lub innej nieobecności, a także
  • ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Kwotę ustalonego ryczałtu samochodowego zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby, urlopu wypoczynkowego, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Zatem krótsza podróż służbowa, np. trwająca 2 godziny, nie ma wpływu na wysokość ryczałtu. Dopiero co najmniej 8-godzinna delegacja powoduje pomniejszenie należnej pracownikowi kilometrówki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32707 )
Array ( [docId] => 32707 )