Zmniejszenie ekwiwalentu za używanie przez pracownika prywatnego pojazdu

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 27-05-2014 r.

Pracodawca nie może jednostronnie zmniejszyć lub pozbawić pracownika zwrotu kosztów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych. W tym celu konieczna jest zmiana umowy, za zgodą obu stron. Jeśli pracownik odmawia przyjęcia zmian - umowa obowiązuje w dotychczasowym kształcie.

W przypadku używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych do jazd lokalnych strony stosunku pracy mogą zawrzeć umowę cywilnoprawną o używanie pojazdu do celów służbowych, na podstawie której pracownikowi będzie przysługiwał zwrot kosztów używania pojazdu na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Przepisy te określają maksymalną stawkę za 1 km przebiegu pojazdu oraz miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne. Zwrot kosztów następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu określonego przez pracodawcę.

Zawarcie umowy zależy od zgodnej woli pracownika i pracodawcy. Także wprowadzenie zmian do umowy wymaga z reguły zgodnej woli obu stron wyrażonej w formie pisemnej (o ile umowa nie stanowi inaczej). Pracodawca nie może więc jednostronnie zmniejszyć określonej w umowie stawki za 1 km przebiegu czy też limitu kilometrów bez uzyskania akceptacji ze strony pracownika. Jeżeli pracownik nie zgadza się na zmianę postanowień umowy, umowa obowiązuje w takim kształcie, w jakim została zawarta.

Pozbawienie pracownika prawa do zwrotu kosztów używania samochodu przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, możliwe jest tylko w razie jej wcześniejszego rozwiązania, a to z kolei uzależnione jest od treści umowy. Jeżeli umowa określa przypadki, w których może ona ulec rozwiązania przed upływem terminu z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania takiego okresu, to pracodawca może z takiej możliwości skorzystać. Jeżeli jednak strony zawierając umowę nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego rozwiązania, to umowa obowiązuje do upływu czasu, na jaki została zawarta.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34947 )
Array ( [docId] => 34947 )