Ryczałt za pranie odzieży roboczej wypłacany w jednakowej wysokości – składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 24-07-2014 r.

Do przychodów wolnych od składek nie należy ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej wypłacany wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości. Ze składek wyłączony jest natomiast ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej.

Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozporządzenie.

 

Jego przepisy określają, że wyłączona jest m.in. wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych. W konsekwencji do przychodów wolnych od składek należy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej.

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej przysługuje pracownikowi, jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej i tylko w wysokości poniesionych przez pracownika kosztów prania odzieży roboczej. Istotą tego ekwiwalentu pieniężnego jest zatem zrekompensowanie pracownikowi poniesionych przez niego kosztów prania odzieży roboczej.

Takiego charakteru bez wątpienia nie ma ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej, który jest wypłacany wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości, bez względu na faktyczne koszty prania odzieży roboczej.

Prowadzi to do wniosku, że tego rodzaju ryczałt pieniężny nie jest objęty zwolnieniem od składek, o którym jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia i powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

Piotr Kostrzewa, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35401 )
Array ( [docId] => 35401 )