Składki od odszkodowania za niewypłacone godziny nadliczbowe

Kategoria: Składki ZUS
Data: 22-10-2013 r.

Odszkodowanie, które pracownik uzyskał w związku z niewypłaceniem w terminie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nie jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z tym należy naliczyć składki na zasadach ogólnych od wypłaconego pracownikowi odszkodowania.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników odprowadza się od przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiąganego przez pracownika z tytułu pozostawania w stosunku pracy.

Za przychody pracownika z tytułu wykonywania stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności:

  • wynagrodzenia zasadnicze,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki,
  • nagrody,
  • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i
  • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków oraz przychodów wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W kwestii odszkodowań wypłacanych za niewypłacone godziny nadliczbowe wielokrotnie wypowiadały się organy podatkowe. Z interpretacji tych wynika, że odszkodowania (zadośćuczynienia) takie są traktowane jako świadczenie, którego celem jest naprawienie wyrządzonej szkody. Odszkodowania w kwocie przypadającej na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe stanowią więc dla pracownika przychód ze stosunku pracy, podlegający oskładkowaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32827 )
Array ( [docId] => 32827 )