Składki ZUS od wynagrodzenia za nadgodziny wypłacanego na podstawie ugody

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Michał Jarosik
Data: 03-04-2014 r.

W przypadku należności pracowniczych dochodzonych na drodze sądowej znaczenie ma roszczenie, z jakim pracownik wystąpił do sądu. Jeżeli dotyczy ono składnika wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru składek, to od uzyskanej kwoty trzeba opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, i to zarówno w przypadku, gdy wynagrodzenie to będzie wypłacane na podstawie wyroku sądu, jak i zawartej pomiędzy stronami ugody.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest przychodem ze stosunku pracy. Przychód ten nie został wymieniony w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co oznacza, że od takiego przychodu składki są należne. Składki te powinny być rozliczone w dokumentach składanych do ZUS za miesiąc, w którym taki przychód został wypłacony byłemu pracownikowi. Gdy wypłata jest dokonana na rzecz byłego zatrudnionego, rozliczenia należy dokonać w raporcie ZUS RCA z kodem 30 00 xx.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji od wynagrodzenia za nadgodziny powinny zostać naliczone także składki na FP.

Płatnik powinien naliczyć i opłacić również składkę na FGŚP, jeżeli płatnik jest do tego zobowiązany na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Składka na FP i FGŚP jest nienależna, gdy ubezpieczony ukończył 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn).

Michał Jarosik, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34557 )
Array ( [docId] => 34557 )