Umowa zlecenia na urlopie rodzicielskim - druk ZUS ZUA albo ZUS ZZA

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Bogdan Majkowski
Data: 29-07-2014 r.

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych w przypadku pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego stanowi kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Przypomnijmy, że pracodawca będący płatnikiem zasiłku jedynie wykazuje należne składki, ale ich nie opłaca. Są one bowiem w całości finansowane z budżetu państwa.

Podstawa składek zdrowotnych ustalana jest podobnie. Przy czym nie podlega tu wyłączeniu wynagrodzenie chorobowe, a sama podstawa zmniejszana jest o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego.

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia lub umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim albo rodzicielskim

Tytuł do dodatkowego ubezpieczenia

Podstawa wymiaru

Umowa zlecenia, za wykonanie której odpłatność ustalona została kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie

Przychód z umowy zlecenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem zasiłków oraz dochodów wymienionych w rozporządzeniu składkowym, które dotyczą zleceniobiorców

Umowa zlecenia, za wykonanie której odpłatność ustalona została w inny sposób

Zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od minimalnego wynagrodzenia za pracę

Umowa o pracę

Przychód w rozumieniu przepisów podatkowych, osiągany z tytułu pozostawania w stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków, a także dochodów wymienionych w rozporządzeniu składkowym

Fakt podjęcia dodatkowego zatrudnienia – poza umową o dzieło – musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach ubezpieczeniowych. Osoba taka powinna być zgłoszona do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA albo ZUS ZZA – jeżeli podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oprócz tego muszą być za nią składane raporty ZUS RCA, w których rozliczane będą składki od wynagrodzeń z dodatkowego źródła. Oczywiście płatnik zasiłku macierzyńskiego nadal składa dotychczasowe formularze (przykład - zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń).

Przykład:

Spółka z o.o. podpisała umowę zlecenia z pracownicą innej firmy przebywającą na urlopie macierzyńskim otrzymującą z tego tytułu zasiłek macierzyński w wysokości 2.500 zł, którego płatnikiem jest pracodawca. Umowa zlecenia została podpisana na okres od 1 sierpnia do 31 października 2014 r. i okres ten w całości przypada na czas wspomnianego urlopu. Wynagrodzenie ze zlecenia ustalone zostało w stałej miesięcznej stawce wynoszącej 1.500 zł, a zleceniobiorczyni nie wyraziła chęci przystąpienia do ubezpieczeń dobrowolnych.

Spółka powinna zgłosić tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 XX i datą 1 sierpnia 2014 r. jako datą powstania obowiązku ubezpieczenia. Jednocześnie za sierpień, wrzesień, październik spółka powinna składać za tę osobę raport ZUS RZA z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia, gdzie rozliczona będzie składka zdrowotna od kwoty 1.500 zł. Natomiast pracodawca udzielający urlopu macierzyńskiego nadal powinien składać dotychczasowe dokumenty za tę pracownicę, tj.:

  • raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 XX, w którym wykazywane będą składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 2.500 zł,
  • raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX, kodem świadczenia/przerwy 311, okresem obejmującym dany miesiąc, liczbą dni kalendarzowych w tym miesiącu jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat oraz kwotą 2.500 zł.
Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35432 )
Array ( [docId] => 35432 )