Zasiłek opiekuńczy na przełomie miesięcy kalendarzowych

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-09-2014 r.

Zdarza się, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń chorobowych starają się najczęściej, aby w takim przypadku wypłacić należny zasiłek oddzielnie w każdym z miesięcy. Rozliczenie takiej wypłaty w raportach imiennych następuje wówczas również oddzielnie dla każdego z miesięcy.

Przykład:

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat w okresie od 25 sierpnia do 12 września 2014 r. Zasiłek opiekuńczy za dni od 25 do 31 sierpnia, w kwocie 654,32 zł, pracodawca wypłacił 29 września, a za pozostały okres objęty zwolnieniem – 30 września. W tym drugim przypadku była to kwota 1.308,97 zł. Oprócz tego pracownik otrzymał w podanych terminach wynagrodzenie za przepracowane w danym miesiącu dni, które wyniosło odpowiednio: 1.987,55 zł – za sierpień i 1.765,08 zł – za wrzesień.

W sierpniowych dokumentach rozliczeniowych pracodawca powinien wykazać wspomnianego pracownika w następujący sposób:

  • w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX, w którym należało rozliczyć składki na wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych od podstawy wynoszącej 1.987,55 zł, natomiast składka zdrowotna powinna być wyliczona od kwoty 1.715,06 zł (1.987,55 zł – 272,49 zł, tj. składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika),
  • w raporcie ZUS RSA z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia, kodem świadczenia/przerwy 312, okresem od 25.08.2014 do 31.08.2014, cyfrą 7 jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat oraz kwotą 654,32 zł.

Druga część zasiłku opiekuńczego, wypłacona 30 września, powinna być rozliczona w raportach składanych za ten miesiąc, które należało wypełnić w następujący sposób:

  • ZUS RCA – jako kod tytułu ubezpieczenia pracodawca podaje  01 10 XX, jako podstawę składek na wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych – kwotę 1.765,08 zł, a jako podstawę składki zdrowotnej – kwotę 1.523,09 zł (1.765,08 zł – 241,99 zł, tj. część składek na ubezpieczenia społeczne finansowana ze środków pracownika),
  • ZUS RSA z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia, gdzie jako kod świadczenia/przerwy powinien być wpisany kod 312, jako okres – dni od 01.09.2014 do 12.09.2014, liczba 12 – jako liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat oraz kwota 1.308.97 zł – jako kwota wypłaconego zasiłku.

Jeżeli zasiłek opiekuńczy przysługujący na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych zostanie wypłacony jednorazowo w drugim z tych miesięcy (np. z powodu dostarczenia zwolnienia lekarskiego po dniu, w którym miała miejsce wypłata), to całą kwotę zasiłku trzeba wykazać w raporcie składanym za miesiąc, w którym dokonano jego wypłaty. Nie wraca się natomiast do raportów z miesiąca poprzedniego.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35699 )
Array ( [docId] => 35699 )