Zawieszony pracownik samorządowy nie traci świadczeń chorobowych

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Maria Kucharska-Fiałkowska
Data: 12-09-2014 r.

W przepisach Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych brak jest zapisów, które gwarantowałyby wypłatę wynagrodzenia lub jego części w okresie zawieszenia w wykonywaniu obowiązków. Inne zasady odnoszą się jednak do świadczeń za czas choroby.

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania wynagrodzenie przysługuje wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa tak stanowią.

Inaczej ma się natomiast sprawa z wypłatą wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje w okresie niezdolności do pracy spowodowanej m.in. chorobą. Natomiast zasiłek chorobowy, zgodnie z ustawą „zasiłkową” przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, z pewnymi wyjątkami, jednak nie ma w nich zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych.

W okresie zawieszenia w obowiązkach pracownik jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy stanowi także obiektywnie istniejącą okoliczność uprawniającą skarbnika do uzyskania wynagrodzenia chorobowego. Brak jest bowiem w przepisach podstawy do zaniechania jego wypłaty, mimo że wynagrodzenie za pracę w tym czasie nie przysługiwało.

Przykład:

Dnia 20 sierpnia wójt gminy zawiesił skarbnika w czynnościach, natomiast 26 sierpnia rada gminy odwołała go w trybie dyscyplinarnym. Dnia 29 sierpnia, w dniu zakończenia pracy, pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie za okres od 25 sierpnia do 5 września.

W przedstawionej sytuacji wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy powinny zostać wypłacone do dnia rozwiązania umowy. Następnie pracownik powinien przekazać do ZUS zaświadczenie lekarskie wraz z drukiem ZUS Z-3. Były pracownik powinien do tego przekazać do ZUS oświadczenie na druku ZUS Z-10.

Maria Kucharska-Fiałkowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35701 )
Array ( [docId] => 35701 )