Po świadczeniu rehabilitacyjnym nie ustala się nowego okresu zasiłkowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 04-08-2013 r.

Jeżeli pracownik bezpośrednio (bez przerwy) po świadczeniu rehabilitacyjnym albo po przerwie krótszej niż 60 dni przynosi zwolnienie lekarskie, to pracodawca powinien wystąpić do ZUS o stanowisko w sprawie podjęcia wypłaty świadczeń chorobowych w kolejnym okresie zasiłkowym.

 

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, przez okres 270 dni.

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz poprzedniej niezdolności do pracy spowodowane tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Nie można uznać, że przebywanie na świadczeniu rehabilitacyjnym stanowi przerwę w niezdolności do pracy. Oznacza to, że brak jest podstaw do rozpoczęcia nowego okresu zasiłkowego bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym (nawet jeżeli kolejne zwolnienie dotyczy innej jednostki chorobowej) ani po przerwie krótszej niż 60 dni – jeżeli zwolnienie dotyczy tej samej choroby co przed przerwą.

 

 

Przykład:Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni, a następnie przyznano jej świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy, które przedłużono o kolejne 6. Kończy się ono 20 sierpnia 2013 r. a pracownica jest nadal niezdolna do pracy. W takiej sytuacji pracodawca powinien zwrócić się do ZUS o zajęcie stanowiska, czy kolejna choroba pracownicy uprawnia do wypłaty jej świadczeń chorobowych w nowym okresie zasiłkowym.


Podstawa prawna:
art. 8, art. 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).Monika Karczewska
, specjalista w zakresie ubezpieczeń
Zobacz także:


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32921 )
Array ( [docId] => 32921 )