Świadczenie chorobowe przysługuje tylko za okres zwolnienia od pracy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-06-2014 r.

Za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby (za pierwsze 14 dni po ukończeniu 50 lat). Wynagrodzenie to finansuje pracodawca. Natomiast od 34. lub 15. dnia choroby (gdy pracownik ukończył 50 lat) zatrudnionemu przysługuje zasiłek chorobowy.

Pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie za czas choroby albo zasiłek, wykazuje okres, za który to świadczenie przysługuje, liczbę dni zasiłkowych oraz wypłaconą kwotę, w raporcie ZUS RSA za miesiąc wypłaty. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Jednak utrata prawa do zasiłku nie następuje w sytuacji wcześniejszego podjęcia pracy u swojego pracodawcy. Wówczas pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego tylko za dni faktycznego wykonywania pracy. Taką zasadę należy również przyjąć, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości skrócenia przez lekarza, który wystawił zwolnienie, okresu, jaki jest na zwolnieniu.

Taką możliwość ma tylko lekarz orzecznik ZUS. W praktyce ZUS dopuszcza możliwość wcześniejszego powrotu ze zwolnienia. W takim przypadku pracownik powinien przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy albo zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, że pracownik wcześniej wyzdrowiał.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35080 )
Array ( [docId] => 35080 )