W okresie urlopu wychowawczego również ustala się podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 26-06-2013 r.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownicy, która urodzi kolejne dziecko w okresie urlopu wychowawczego, istotne jest, jakie świadczenie otrzymała ona za miesiące, które uwzględnia się w podstawie wymiaru. Chodzi o to, czy pracownica uzyskała wynagrodzenie, czy też przez cały okres przebywała na urlopie wychowawczym.

W przypadku gdy urlop wychowawczy przypada na pełny okres 12 miesięcy, z których ustala się podstawę wymiaru, do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy przyjąć wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli pracownicy przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, do podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Natomiast gdy wynagrodzenie jest zmienne, do podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 

Przykład:

Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego od 1 kwietnia 2012 r. do 31 maja 2013 r. W okresie tego urlopu, 1 marca 2013 r., urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim od 1 marca do 18 lipca 2013 r. Przez pełne 12 miesięcy kalendarzowych przed powstaniem prawa do zasiłku macierzyńskiego pracownica przebywała na urlopie wychowawczym. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi wynagrodzenie, które przysługuje pracownicy za marzec 2013 r. Pracownica ma prawo do stałego miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia w wysokości 5.000 zł. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota 4.314,50 zł:

  • 5.000 zł × 13,71% = 685,50 zł,
  • 5.000 zł – 685,50 zł = 4.314,50 zł.

Może zdarzyć się, że pracownica po urlopie wychowawczym, trwającym co najmniej przez pełny okres 12 miesięcy kalendarzowych, podejmie pracę, uzyska wynagrodzenie choćby za jeden dzień pracy i w tym samym miesiącu urodzi dziecko. W takim przypadku do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się wynagrodzenie za ten miesiąc po uzupełnieniu na ogólnych zasadach do pełnego miesiąca.

W przypadku gdy jest to wynagrodzenie zmienne, kwotę otrzymanego wynagrodzenia dzieli się przez liczbę dni roboczych, za które zostało ono osiągnięte, a następnie mnoży przez liczbę dni roboczych, które pracownica była zobowiązana w tym miesiącu przepracować. Natomiast uzupełnienie stałego miesięcznego wynagrodzenia polega na przyjęciu do podstawy wymiaru wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie o pracę.

Przykład:

Pracownica otrzymująca wynagrodzenie zmienne korzystała z urlopu wychowawczego w okresie od 1 października 2011 r. do 31 stycznia 2013 r. Po urlopie wróciła do pracy, a 20 lutego 2013 r. urodziła kolejne dziecko. W lutym 2013 r. pracownica przepracowała 15 dni roboczych, a była zobowiązana przepracować 20 dni. Za luty osiągnęła przychód w kwocie 3.200 zł.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi wynagrodzenie za luty, po uzupełnieniu, według zasad dotyczących składników zmiennych:

  • 3.200 zł × 13,71% =438,72 zł,
  • 3.200 – 438,72 zł =2.761,28 zł,
  • 2.761,28 zł : 15 = 184,09 zł,
  • 184,09 zł x 20 = 3.681,80 zł.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota 3.681,80 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32914 )
Array ( [docId] => 32914 )