Czy klauzula ograniczająca konkurencję obowiązuje także w okresie wypowiedzenia

Data: 22-09-2015 r.

W przypadku, gdy pracownik u obecnego pracodawcy jest w okresie wypowiedzenia zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, nie może podjąć zatrudnienia w innej firmie. Umowa o pracę nadal obowiązuje.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Sytuacja zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy za wynagrodzeniem jest bliska sytuacji przestoju.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Powyższe oznacza zatem, że – mimo niewykonywania pracy – umowa o pracę nadal obowiązuje. Tym samym pracownika obowiązuje również dbałość o dobro zakładu pracy, nakaz chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Zajęcie się interesami konkurencyjnymi narusza zatem dobro zakładu pracy i może narazić pracodawcę na szkodę. Odpowiedzialny za to pracownik może w skrajnych wypadkach – niezależnie od trwającego wypowiedzenia – zostać zwolniony w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Adam Wielgosz, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37795 )
Array ( [docId] => 37795 )