Zmiana i korekta danych osób ubezpieczonych

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 17-04-2015 r.

Płatnicy składek zobowiązani są zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które nastąpiły w stosunku do danych osób ubezpieczonych zawartych w zgłoszeniu. Zmianę tę powinni zgłosić w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian.

O wszelkich zmianach lub korektach dotyczących danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (PESEL, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) należy zawiadomić ZUS na formularzu ZUS ZIUA.

Data objęcia ubezpieczeniami – korekta

 

Korektę daty objęcia ubezpieczeniami należy zgłosić poprzez wyrejestrowanie z ubezpieczeń, a następnie ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń.

Przykład:

Zgłaszając pracownika do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, płatnik składek wpisał błędną datę powstania obowiązku ubezpieczeń – zamiast 2 stycznia 2015 r. wpisał 2 stycznia 2014 r. Aby dokonać korekty tego błędu, powinien:

  • wyrejestrować pracownika na formularzu ZUS ZWUA z datą, z którą dokonał zgłoszenia, tj. z dniem 2 stycznia 2014 r., a następnie

  • na formularzu ZUS ZUA dokonać prawidłowego zgłoszenia od 2 stycznia 2015 r.

Kod tytułu ubezpieczenia – zmiana/korekta

W przypadku konieczności zmiany lub korekty kodu tytułu ubezpieczenia płatnik składek powinien zgłosić wyrejestrowanie danej osoby z ubezpieczeń (z nieaktualnym lub błędnym kodem), a następnie ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń (z aktualnym, poprawnym kodem).

Przykład:

Osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę od 1 marca 2013 r. płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0. Dnia 10 marca 2015 r. pracownik ten przedłożył płatnikowi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że od 11 marca 2015 r. zmianie uległ kod tytułu ubezpieczenia; dotychczasowy kod 01 10 0 0 został zmieniony na 01 10 0 3.

W tej sytuacji płatnik składek powinien:

  • wyrejestrować tę osobę z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA od 11 marca 2015 r., z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, a następnie

  • ponownie zgłosić do ubezpieczeń od 11 marca 2015 r. na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 3.

Rodzaje ubezpieczeń – zmiana/korekta

W przypadku zmiany lub korekty rodzajów ubezpieczeń, do których ubezpieczony był zgłoszony, obowiązuje zasada polegająca na wyrejestrowaniu ubezpieczonego z dotychczasowych rodzajów ubezpieczeń i ponownym zgłoszeniu do właściwych ubezpieczeń.

Przykład:

W październiku 2014 r. płatnik składek zgłosił zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, na formularzu ZUS ZUA. W marcu 2015 r. zleceniobiorca zwrócił się do płatnika z wnioskiem o objęcie go od 1 kwietnia 2015 r. także dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W związku z tym płatnik powinien złożyć na formularzu ZUS ZWUA wyrejestrowanie od 1 kwietnia 2015 r. z dotychczasowych obowiązkowych ubezpieczeń. Następnie również od 1 kwietnia 2015 r. na formularzu ZUS ZUA powinien zgłosić go do wszystkich ubezpieczeń (tj. obowiązkowych: emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego oraz do dobrowolnego chorobowego).

Monika Kowalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36963 )
Array ( [docId] => 36963 )