Czy pracodawca może zmniejszyć odpis na zakładowy fundusz

Autor: Skupski Leszek
Data: 31-08-2012 r.

Przepisy ustawy o ZFŚS umożliwiają pracodawcy zmniejszenie wysokości dokonywanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Aby jednak to uczynić, powinien porozumieć się z przedstawicielstwem pracowników.

ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Obowiązkowo (bez względu na liczbę zatrudnionych) czynią to pracodawcy ze sfery budżetowej.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powstaje z corocznego odpisu podstawowego. Ustawa wskazuje na trzy rodzaje odpisów podstawowych:

  • w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – na pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach;
  • w wysokości 50% tego wynagrodzenia – na pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
  • w wysokości odpowiednio 5%, 6% lub 7% przeciętnego wynagrodzenia – na pracowników młodocianych w pierwszym, drugim lub trzecim roku nauki.

Pracodawca uprawniony jest również do zwiększania odpisu podstawowego (do 43,75%) na każdą zatrudnioną osobę niepełnosprawną z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Może także zwiększyć fundusz (o 6,25%) na każdego emeryta lub rencistę byłego pracownika, nad którym zakład pracy sprawuje opiekę.

Określenie ustawowych wysokości odpisów nie oznacza jeszcze, że pracodawcy u których funkcjonuje fundusz, zatrudniający z dniem 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, są zobowiązani do naliczania odpisów ściśle w ustawowej wysokości. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu, pracodawca u którego działa fundusz może bowiem dowolnie kształtować wysokość odpisu (a więc go zwiększyć lub zmniejszyć) lub całkowicie zrezygnować z jego tworzenia.

Uwaga! Decyzja o nietworzeniu funduszu lub o zmianie wysokości odpisu na ZFŚS wymaga uzgodnienia z przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej (o ile działa ona u pracodawcy). Jeżeli u pracodawcy nie ma związków, treść zmian pracodawca powinien uzgodnić z przedstawicielem pracowników wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Nowe postanowienia powinny zostać wprowadzone do układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, w trybie przewidzianym dla zmiany tych aktów.

Warto dodać, że zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, pracodawca, który skorzystał z możliwości wynikających z art. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych ustalony odpis na fundusz w przyjętej przez siebie wysokości (pismo Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 20 lutego 2007 r., DO/423-3/06). Warunkiem dopuszczalności zaliczenia do kosztów jest przekazanie środków pieniężnych na rachunek funduszu.


Zobacz także:

Skupski Leszek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32958 )
Array ( [docId] => 32958 )

Array ( [docId] => 32958 )