Dofinansowanie kosztów kształcenia niezbędnego do wykonywania pracy

Data: 29-07-2014 r.

W przypadku gdy charakter działalności wymusza konieczność zorganizowania i sfinansowania pracownikom szkoleń, które są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych nie powstaje przychód ze stosunku pracy. Natomiast w przypadku zleceniobiorców wartość tego świadczenia stanowi dla zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście. Przychód nie powstanie jednak, gdy zleceniodawca zobowiązał się w umowie do takich świadczeń w ramach zwrotu wydatków należnych zleceniobiorcy.

Organy podatkowe podkreślają, że w przypadku dokształcania i doskonalenia zawodowego pracownika można wyróżnić sytuację, gdy:

  • zdobywanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności jest niezbędne dla wykonywania obowiązków zawodowych pracownika w firmie na danym stanowisku - wówczas koszty ponoszone na takie dokształcanie nie stanowią przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu,
  • koszty ponoszone na zdobywanie i uzupełnianie wiedzy nie mają związku z zakresem obowiązków pracownika - wówczas koszty ponoszone przez pracodawcę na takie kształcenie stanowią przychód pracownika.

Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z 26 kwietnia 2011 r., ILPB1/415-62/11-4/AA).

W przypadku sfinansowania zajęć tego rodzaju współpracownikom (np. zleceniobiorcom), kwota dofinansowania zasadniczo jest dla nich przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Potwierdzenie takiego stanowiska można wywnioskować z interpretacji wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z 27 lutego 2012 r., IBPBI/1/415-1216/11/WRz).

Organ podatkowy wskazał tu jedynie możliwość powstania przychodu po stronie zleceniobiorcy z tytułu szkolenia zapewnionego przez zleceniodawcę. Jednak trzeba pamiętać, że przychód po stronie zleceniobiorcy nie zawsze powstanie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przyznał rację podatnikowi, którego zdaniem przeszkolenie zleceniobiorcy nie jest dla niego przychodem, jeśli zleceniodawca podejmuje określone działania celem umożliwienia zleceniobiorcy prawidłowego wykonania zlecenia. Takim działaniem może być właśnie przeszkolenie zleceniobiorcy. Przepisy art. 742 Kodeksu cywilnego nakładają na zleceniodawcę m.in. obowiązek zwrotu zleceniobiorcy wydatków, które ten poniósł w celu należytego wykonania zlecenia. Jeśli więc np. umowa stanowi, że zleceniodawca zamiast zwrotu takich wydatków zapewni zleceniobiorcy szkolenie, zleceniobiorca nie uzyska przychodu z tytułu takiego świadczenia (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2010 r., IPPB2/415-22/10-2/MG).

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35419 )
Array ( [docId] => 35419 )