Jak rozliczyć średniotygodniowe godziny nadliczbowe 

Data: 22-09-2014 r.

Pracodawca może mieć do czynienia z przekroczeniem normy średniotygodniowej, której rozliczenie ze strony pracodawcy możliwe jest dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W praktyce rozróżniamy bowiem godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia norm dobowych i średniotygodniowych. O ile te pierwsze są „widoczne” od razu, po upływie każdej kolejnej doby, tak ze stwierdzeniem godzin nadliczbowych średniotygodniowych musimy czekać do końca okresu rozliczeniowego.

W praktyce mamy możliwość ustalenia liczby godzin nadliczbowych powstających z przekroczenia normy średniotygodniowej według dwóch różnych metod. Pierwsza rekomendowana jest przez Państwową Inspekcję Pracy i wydaje się, że jest ona częściej stosowana niż druga, którą rekomenduje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Poniżej krótkie podsumowanie tych dwóch metod w ujęciu tabelarycznym.

 

Dwie metody ustalania liczby godzin nadliczbowych, które powstały w związku z przekroczeniem normy średniotygodniowej

Metoda 1 – rekomendowana przez PIP

krok 1

od liczby faktycznie przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym godzin pracy należy odjąć liczbę godzin pracy planowanych (do przepracowania) w ramach danego okresu rozliczeniowego – jeżeli otrzymany wynik jest dodatni, to

krok 2

od tak uzyskanego wyniku należy odjąć liczbę godzin z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego wymiaru czasu pracy (lub jego przedłużonego wymiaru),

krok 3

otrzymana w ten sposób różnica – to liczba godzin pracy stanowiąca liczbę godzin nadliczbowych powstałych z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowych norm czasu pracy.

Metoda 2 – rekomendowana przez MPiPS

krok 1

od liczby faktycznie przepracowanych godzin w ciągu okresu rozliczeniowego należy odjąć liczbę godzin pracy nadliczbowej wynikającą z tytułu przekroczenia normy dobowej,

krok 2

od tak uzyskanego wyniku należy odjąć iloczyn 8 godzin i liczby dni „wykraczających” poza pełne tygodnie okresu rozliczeniowego, przypadające od poniedziałku do piątku,

krok 3

uzyskany wynik należy podzielić przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego. Jeżeli uzyskany wynik jest wyższy niż 40, oznacza to, że wystąpiła praca nadliczbowa z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej.

Teoretycznie pracodawca dokonuje wyboru metody, wg której te godziny nadliczbowe będą obliczane, ale w praktyce najczęściej pracodawcy opierają się na metodzie rekomendowanej przez PIP, gdyż jest to organ kontrolny, a pracodawcy chcą unikać ewentualnych problemów z udokumentowaniem poprawności dokonywanych rozliczeń czasu pracy w stosunku do zatrudnianych pracowników.

 

Agnieszka Krusinowska, specjalista w zakresie płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35748 )
Array ( [docId] => 35748 )