Ekwiwalentu za pranie odzieży nie pomniejsza się za okresy nieobecności

Autor: Izabela Nowacka
Data: 22-09-2014 r.

Pracodawca powinien zadbać o czyszczenie, pranie i konserwację odzieży roboczej, a jeśli nie jest w stanie tego zapewniać, wykonywanie tych czynności może scedować na pracownika, pod warunkiem wypłacania mu ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Ekwiwalent powinien więc odzwierciedlać faktyczne wydatki na pranie ponoszone przez pracownika.

Jeżeli pracownik nie okazuje rachunków z pralni (nie jest to wymagane), na podstawie których otrzymałby zwrot, to wysokość ekwiwalentu szacuje się biorąc pod uwagę cenę usługi prania w najbliższym punkcie pralniczym, danego rodzaju odzieży (np. uniform/mundur pracownika ochrony urzędu lub kombinezon pracownika fizycznego) oraz częstotliwość prania w danym okresie np. miesiącu czy kwartale.

Przepisy kodeksu pracy z zakresu bhp nie regulują kwestii pomniejszania ekwiwalentu za czas nieobecności pracownika w pracy np. z powodu choroby. Nie ma takiego przepisu właśnie ze względu na charakter ekwiwalentu. Nie można utożsamić ekwiwalentu ze świadczeniem wypłacanym w stałej, zryczałtowanej miesięcznej kwocie, w oderwaniu od realnych kosztów prania odzieży roboczej.

Jeżeli jednak takie właśnie świadczenie zostało pracownikom przyznane (nie podstawie przepisów bhp) to zasady jego wypłaty, w tym ewentualnego zmniejszania, powinny wynikać z wewnętrznych aktów np. regulaminu wynagradzania. Zatem, można potraktować takie świadczenie jak wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, a tym samym dzielić je przez 30 (w ujęciu miesięcznym) i wynik pomnożyć przez liczbę dni niezdolności do pracy z powodu choroby, a otrzymaną kwotę odjąć od świadczenia przysługującego za cały miesiąc. Drugi sposób to podzielenie kwoty świadczenia przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, pomnożenie wyniku przez liczbę godzin nieobecności z powodu choroby i odjęcie rezultatu od pełnej kwoty świadczenia.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35752 )
Array ( [docId] => 35752 )