Ekwiwalent za urlop wypłaca się także przy dyscyplinarce

Data: 14-07-2013 r.

Zwolnienie dyscyplinarne (np. z powodu opuszczenia stanowiska pracy) nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy za rok poprzedni i obecny – proporcjonalnie do okresu zatrudnienia – przysługuje pracownikowi bez względu na tryb rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym należy właściwie ustalić wymiar niewykorzystanego urlopu oraz obliczyć wysokość ekwiwalentu stosując przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują sposobu ustania stosunku pracy w postaci jej porzucenia przez pracownika (postanowienie Sądu Najwyższego z 25 lutego 2008 r., sygn. akt I PK 268/07). Obowiązujące sposoby rozwiązania stosunku pracy zostały określone w art. 30 § 1 Kodeksu pracy.

W przypadku gdy pracownik – poza ustnym oświadczeniem o rezygnacji z pracy – nie przedłożył żadnego stosownego dokumentu (np. prośby o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, wniosku o urlop itp.), a opuścił stanowisko pracy bez zgody pracodawcy, rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w trybie określonym w art. 30 § 1 pkt 3 w zw. z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, czyli przez jednostronne oświadczenie pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia w związku z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).

Jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych pracodawca może wskazać samowolne opuszczenie stanowiska pracy, a także brak usprawiedliwionej obecności. Przy ocenie, czy opuszczenie miejsca pracy stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca musi wziąć pod rozwagę wszystkie towarzyszące temu okoliczności, zwłaszcza stan świadomości i woli pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2012 r.; sygn. akt II PK 143/11).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33019 )
Array ( [docId] => 33019 )

Array ( [docId] => 33019 )