Pracownik musi wyrazić zgodę na zwrot nadpłaconego wynagrodzenia

Data: 18-06-2013 r.

W przypadku nadpłacenia wynagrodzenia wiele będzie zależało od stwierdzenia, czy pracownik miał prawo spodziewać się otrzymania tego wynagrodzenia i czy w związku z tym mógł w dobrej wierze nim rozporządzić.

Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu (art. 409 kc). Według wyroku Sądu Najwyższego z 7 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 408/00, OSNP 2003/13/305) pracownik ma prawo uważać, że świadczenie wypłacane przez pracodawcę posługującego się wyspecjalizowanymi służbami jest spełniane zasadnie i zgodnie z prawem, a więc nie musi liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu, o którym mowa w art. 409 kc. Oczywiście – wyrok ten nie będzie miał zastosowania do otrzymanych przez pracownika kwot, co do których mógł on przypuszczać, że ich wypłacenie jest wynikiem błędu.

 

Przykład:

Pracownica działu płac, wpisując do programu kadrowo-płacowego prowizje za maj 2013 r., pomyliła się i pominęła przecinek oddzielający kwoty w złotych od groszy. Pracownikowi zamiast kwoty brutto 354,38 zł wprowadziła kwotę 35.438 zł. Błędu nie wychwycono w trakcie dokonywania przelewów, bowiem są one u pracodawcy generowane elektronicznie bezpośrednio z listy płac. Pracownik otrzymał wynagrodzenie netto w wysokości 24.387,30 zł, zamiast 244,27 zł. Znając zasady wypłaty prowizji, musiał wiedzieć, jakiej wysokości wynagrodzenia powinien się spodziewać, nie mógł więc twierdzić, że nie zorientował się, iż nastąpiła pomyłka w naliczeniu wynagrodzenia.

W takim przypadku pracodawca ma prawo domagać się zwrotu nadpłaconej kwoty od pracownika, wykazując, że pracownik – otrzymując świadczenie stukrotnie wyższe niż należne – powinien liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu.

Jednakże nawet jeżeli okoliczności świadczą o tym, że pracownik musiał wiedzieć, że otrzymane wynagrodzenie zostało wypłacone nienależnie, pracodawca nie ma możliwości potrącenia tej należności z przyszłego wynagrodzenia pracownika bez jego zgody wyrażonej na piśmie (art. 91 § 1 kp). Z kolei – gdyby pracownik zgodę wyraził, trzeba pamiętać, że potrącenia wolno dokonać tylko w określonych granicach. W tym przypadku wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na zwrot nadpłaconej kwoty, pracodawcy pozostaje droga sądowa, przy czym trzeba się liczyć z tym, że w przypadku kwot, co do których pracownik mógł sądzić, że mu się należą i które w dobrej wierze spożytkował, szanse na odzyskanie utraconych pieniędzy są praktycznie żadne. W przypadku byłego pracownika, który odmówi zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy, pracodawca ma do dyspozycji tylko drogę sądową.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33014 )
Array ( [docId] => 33014 )

Array ( [docId] => 33014 )